Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scuba_adrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Squatina squatina - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Squatina squatina, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scuba_adrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Taeniurops grabatus - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Taeniurops grabatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scuba_adrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Squatina squatina - Photo (c) Nigel Marsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Squatina squatina, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterraskmoller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 08:29 AM UTC
Naso brevirostris - Photo (c) Rino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Naso brevirostris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sundry_divers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2013 07:05 AM +06
Pygoplites diacanthus - Photo (c) Hickson Fergusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Pygoplites diacanthus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sundry_divers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2013 07:05 AM +06
Chaetodon austriacus - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Chaetodon austriacus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sundry_divers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2013 07:00 AM +06
Chaetodon fasciatus - Photo (c) divemecressi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Chaetodon fasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sundry_divers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2013 03:42 PM +06
Chaetodon austriacus - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Chaetodon austriacus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buzzardboy77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Scyliorhinus stellaris - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Scyliorhinus stellaris, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

fairly large. The same as seen the day before?

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:52 PM CET
Chaetodon melannotus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Chaetodon melannotus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2008

Περιγραφή

show with 3 around the boat after sunset. The neighboring boat had some fish hanging under the ship earlier.

Carcharhinus longimanus - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Carcharhinus longimanus, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:49 PM CET
Chaetodon semilarvatus - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Chaetodon semilarvatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Himantura leoparda - Photo (c) Jim, the Photographer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Himantura leoparda, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 05:54 PM SAST
Trachurus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Γένος Trachurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 02:27 PM SAST
Trachurus - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Γένος Trachurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikosdiakatosbio8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021

Τόπος

Κατερίνη (Google, OSM)

Περιγραφή

Sex: female
Weight: 3-4 kg

Dasyatis tortonesei - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Dasyatis tortonesei, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:20 PM CET
Heniochus intermedius - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Heniochus intermedius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:41 PM CET
Carangoides bajad - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Carangoides bajad, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Χελώνα Καρέττα - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbs2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:06 AM GMT
Scyliorhinus canicula - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Scyliorhinus canicula, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:19 PM CET
Chaetodon paucifasciatus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Chaetodon paucifasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:25 PM CET
Pygoplites diacanthus - Photo (c) Hickson Fergusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Pygoplites diacanthus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:22 PM CET

Περιγραφή

also a smaller one than this

Gymnosarda unicolor - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Gymnosarda unicolor, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 12:21 PM CET

Περιγραφή

ca. 20 in a group

Naso unicornis - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Naso unicornis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

large!

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bja2800dk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Taeniura lymma - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Taeniura lymma, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Himantura - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Γένος Himantura, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015 03:07 PM CEST
Trachinotus baillonii - Photo (c) Glen Whisson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Trachinotus baillonii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Trigóna (Gymnura altavela)

Παρατηρητής

scuba_adrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Trigóna - Photo (c) slebris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luispb: Trigóna (Gymnura altavela)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2130