Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayu

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:46 ΠΜ CST
Craugastor yucatanensis - Photo (c) Pedro E. Nahuat-Cervera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro E. Nahuat-Cervera
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Craugastor yucatanensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayu

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 10:48 ΠΜ CST
Phrynonax poecilonotus - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Phrynonax poecilonotus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yonatan_segura

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 09:20 ΠΜ CDT
Micrurus diastema - Photo (c) Iris Melgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iris Melgar
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Micrurus diastema, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)
Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_gomez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2005 10:47 ΠΜ CST
Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian77amador

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021

Περιγραφή

Cría

Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russgray

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2016 03:35 ΜΜ HST

Περιγραφή

caught during my trapping study

Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 04:34 ΜΜ HST
Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguaclarabacalar

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020
Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baraonobrega

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 10:30 ΠΜ BST

Περιγραφή

Photo by Aidan Szczurek (https://www.facebook.com/aidan.szczurek)

Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2017 02:20 ΜΜ HST

Περιγραφή

Asesinada por un poblador

Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cambranis

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2015
Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2010 11:21 ΠΜ CDT

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

DOR on road around lake. -

Leptodeira septentrionalis polysticta - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Leptodeira septentrionalis ssp. polysticta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allamtzab

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 12:05 ΜΜ CST
Sceloporus chrysostictus - Photo (c) Luis Díaz-Gamboa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Luis Díaz-Gamboa
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Sceloporus chrysostictus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allamtzab

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:34 ΠΜ CST

Τόπος

Homún (Google, OSM)
Rupornis magnirostris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Rupornis magnirostris, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allamtzab

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 03:38 ΜΜ CST
Micrastur semitorquatus - Photo (c) Pablo Bedrossian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pablo Bedrossian
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Micrastur semitorquatus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

allamtzab

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 07:48 ΠΜ CST
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 04:48 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Tortuga en camino

Claudius angustatus - Photo (c) La Mancha en Movimiento, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by La Mancha en Movimiento
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Claudius angustatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kayu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Rhinella horribilis - Photo (c) Sam W. Heads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam W. Heads
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Rhinella horribilis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacapix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 02:00 ΜΜ CST

Περιγραφή

About 9.5 cm long. Found crossing track during rain. Curved anterior margin of femoral scute. Aggressive. Appears to be Kinosternon creaseri - Mexican endemic ?

Kinosternon creaseri - Photo (c) Jorge Armín Escalante-Pasos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jorge Armín Escalante-Pasos
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Kinosternon creaseri, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichi_wildlife_tours

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Campeche, MX (Google, OSM)
Corytophanes cristatus - Photo (c) Khristian Venegas Valencia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Khristian Venegas Valencia
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Corytophanes cristatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

maucabrera

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucabrera

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 09:36 ΠΜ CDT
Rhinella horribilis - Photo (c) Sam W. Heads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam W. Heads
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Rhinella horribilis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucabrera

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Trachycephalus typhonius - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Trachycephalus typhonius, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

victornc

Ημερομηνία

Ιούνιος 2005

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Περιγραφή

vista dos veces

Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jherico_melendez

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 05:21 ΜΜ UTC

Τόπος

Kantemó (Google, OSM)
Coleonyx elegans - Photo (c) Bruce Edley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce Edley
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Coleonyx elegans, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jherico_melendez

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:09 ΠΜ UTC
Coleonyx elegans - Photo (c) Bruce Edley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce Edley
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Coleonyx elegans, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-riestra

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:43 ΜΜ CDT

Τόπος

Ticul (Google, OSM)
Coleonyx elegans - Photo (c) Bruce Edley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce Edley
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Coleonyx elegans, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jherico_melendez

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:07 ΠΜ UTC

Τόπος

Dziuché (Google, OSM)
Coleonyx elegans - Photo (c) Bruce Edley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce Edley
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Coleonyx elegans, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jherico_melendez

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 03:06 ΠΜ UTC

Τόπος

Dziuché (Google, OSM)
Coleonyx elegans - Photo (c) Bruce Edley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruce Edley
Η ταυτότητα του χρήστη luis_diaz-gamboa: Coleonyx elegans, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 6, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 5346