Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 09:23 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Juvenile.

Psydrax odorata - Photo (c) David  Eickhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Psydrax odorata, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellaca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 09:11 ΠΜ AEST
Neolitsea dealbata - Photo (c) Tatters ❀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Neolitsea dealbata, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashyjane

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:57 ΜΜ AEST

Τόπος

Beechmont, QLD, AU (Google, OSM)
Dendrocnide photiniiphylla - Photo (c) Jodie Reynolds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jodie Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Dendrocnide photiniiphylla, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_killam

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:34 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

I have no idea if this is the infamous gympie tree

Macaranga tanarius - Photo (c) Pan Lau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pan Lau
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Macaranga tanarius, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:34 ΠΜ AEST

Περιγραφή

0814/16

Solanum aviculare - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Solanum aviculare, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

megahertzia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 10:17 ΠΜ AEST

Τόπος

Monaltrie, NSW, AU (Google, OSM)
Siphonodon australis - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Siphonodon australis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:19 ΠΜ AEST
Elatostema stipitatum - Photo (c) Adrian Gale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adrian Gale
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Elatostema stipitatum, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 10:09 ΠΜ AEST
Daphnandra apatela - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Daphnandra apatela, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 10:30 ΠΜ AEST
Clematis pickeringii - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by coenobita
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Clematis pickeringii, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:35 ΠΜ AEST
Ackama paniculosa - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Ackama paniculosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 12:26 ΜΜ AEST
Ackama paniculosa - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Ackama paniculosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 04:04 ΜΜ AEST
Leucopogon affinis - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Leucopogon affinis, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Persoonia volcanica - Photo (c) Luis Webber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Webber
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Persoonia volcanica, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urliup-wildlife-sanctuary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Australia (Google, OSM)
Leichhardtia longiloba - Photo (c) Luis Webber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Webber
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Leichhardtia longiloba, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovegrove

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 04:08 ΜΜ AEST
Leichhardtia coronata - Photo (c) Nick Swanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Swanson
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Leichhardtia coronata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 09:10 ΠΜ AEST

Περιγραφή

high altitude form.

Leichhardtia rostrata - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Leichhardtia rostrata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 11:44 ΠΜ AEDT
Leichhardtia rostrata - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Leichhardtia rostrata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

disneg

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 11:40 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Marsdenia sp?

Leichhardtia rostrata - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Leichhardtia rostrata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 01:07 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I think just M.rostrata.

Leichhardtia liisae - Photo (c) Luis Webber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Webber
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Leichhardtia liisae, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 12:00 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Pretty sure this is E. ramulosa (as indicated by National Parks) but this species does not appear on iNat. Many of these flowers scattered on the path.

Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfgas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:43 ΜΜ AEST

Τόπος

Coral Sea, QLD, AU (Google, OSM)
Wilkiea macrophylla - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Wilkiea macrophylla, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 08:44 ΠΜ AEDT
Wilkiea hugeliana - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Wilkiea hugeliana, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:34 ΜΜ AEDT
Wilkiea hugeliana - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Wilkiea hugeliana, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharejosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Cordyline manners-suttoniae - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Cordyline manners-suttoniae, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcopping_ecp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Elattostachys xylocarpa - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Elattostachys xylocarpa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amelia242

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 11:13 ΠΜ AEDT
Pandanus tectorius - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Philippe BASUYAUX
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Pandanus tectorius, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsinclair

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:36 ΠΜ AEST
Ficus coronata - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Ficus coronata, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)

Παρατηρητής

craig-r

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:48 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Small tree. Red soil; basalt.

Litsea australis - Photo (c) Tony van Kampen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tony van Kampen
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Litsea australis, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

andrea3428

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 10:46 ΠΜ CDT
Musa - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Γένος Musa, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samb0

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 06:32 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

leaves finely toothed to near base, midrib hairy above

Daphnandra melasmena - Photo (c) Luis Webber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Webber
Η ταυτότητα του χρήστη luis615: Daphnandra melasmena, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 902