Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:53 AM EDT
Helocassis clavata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Helocassis clavata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericschill

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:16 PM EDT
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marigold45

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 09:10 PM EDT
Melanotus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Γένος Melanotus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyjegla

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

futurescientist

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:50 AM EDT

Τόπος

Breinigsville (Google, OSM)
Phymatodes testaceus - Photo (c) michi1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by michi1
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Phymatodes testaceus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travissuckow

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:00 PM EDT
Pelidnota punctata - Photo (c) Keith Roragen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Pelidnota punctata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonh1

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:59 PM EDT
Cicindela sexguttata - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Cicindela sexguttata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonh1

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:06 AM EDT
Diaperis maculata - Photo (c) DinGo OcTavious, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DinGo OcTavious
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Diaperis maculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaekwon

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 04:06 PM EDT
Cicindela sexguttata - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Cicindela sexguttata, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:24 PM EDT
Chariessa pilosa - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Chariessa pilosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john1080

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 06:48 PM EDT
Lilioceris lilii - Photo (c) mstoyanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Lilioceris lilii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

historyboots

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:34 PM CST
Carabus nemoralis - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Carabus nemoralis, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 04:10 PM EDT
Selatosomus pulcher - Photo (c) pierrickb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pierrickb
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Selatosomus pulcher, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kraa

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Valgus hemipterus - Photo (c) David Cappaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Cappaert
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Valgus hemipterus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie_france_germain

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:43 AM EDT
Anthaxia inornata - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Anthaxia inornata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrjmelvint

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:40 PM EDT
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ama75

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 07:39 AM EDT
Coleomegilla maculata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Coleomegilla maculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel35434

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:39 PM EDT
Trichoferus campestris - Photo (c) Igor Balashov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Igor Balashov
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Trichoferus campestris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonature1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:34 AM EDT
Callimoxys sanguinicollis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Callimoxys sanguinicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonature1

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 11:33 AM EDT
Callimoxys sanguinicollis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Callimoxys sanguinicollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sygrnwd

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:27 PM EDT
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilliang

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)
Chalcophora fortis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Chalcophora fortis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredbed18

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 09:21 PM EDT
Ocypus nitens - Photo (c) pierrickb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pierrickb
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Ocypus nitens, Ένα μέλος του Ωκύπους (Γένος Ocypus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohelene

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 02:18 PM EDT

Τόπος

Cantley, QC, CA (Google, OSM)
Carabus nemoralis - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Carabus nemoralis, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel--

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:44 AM EDT

Περιγραφή

Possible scavenger beetle? Or lady bird?

Scaphidium quadriguttatum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Scaphidium quadriguttatum, Ένα μέλος του Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 06:11 AM EDT
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apdp

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 05:20 PM EDT
Hylesinus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Γένος Hylesinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanfranois2

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:22 AM EDT
Phyllophaga - Photo (c) Michel Larrivée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michel Larrivée
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Γένος Phyllophaga, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitrenaud

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:52 AM EDT
Ellychnia corrusca - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Ellychnia corrusca, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jromev87

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:26 PM EDT
Anisodactylus sanctaecrucis - Photo (c) pierrickb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pierrickb
Η ταυτότητα του χρήστη ludoleclerc: Anisodactylus sanctaecrucis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 27803