Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agboola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2004 12:17 PM WAT

Τόπος

Fobur 'B', Nigeria (Google, OSM)
Precis frobeniusi - Photo (c) Oskar Brattström, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oskar Brattström
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Precis frobeniusi, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephizang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 10:31 AM WAT
Acraea caecilia - Photo (c) AMADOU BAHLEMAN FARID, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by AMADOU BAHLEMAN FARID
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Acraea caecilia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephizang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:11 AM WAT
Protogoniomorpha parhassus - Photo (c) Stefaneakame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefaneakame
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Protogoniomorpha parhassus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maudie1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 04:50 PM UTC

Τόπος

HouseKonza (Google, OSM)
Urothemis assignata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Urothemis assignata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russhedley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 05:38 PM GMT
Diplacodes lefebvrii - Photo (c) Peter Erb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Erb
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Diplacodes lefebvrii, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 03:12 PM WAT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:39 AM WAT
Bradinopyga strachani - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Bradinopyga strachani, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:40 AM WAT
Agama agama - Photo (c) Babajide Agboola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Babajide Agboola
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Agama agama, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:41 AM WAT
Bradinopyga strachani - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Bradinopyga strachani, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:27 AM WAT
Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:47 AM WAT
Palpopleura portia - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Palpopleura portia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 07:18 AM WAT

Τόπος

Lokoja (Google, OSM)
Cacyreus lingeus - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Cacyreus lingeus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 07:12 AM WAT

Τόπος

Lokoja (Google, OSM)
Junonia sophia sophia - Photo (c) Adedotun Ajibade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adedotun Ajibade
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Junonia sophia ssp. sophia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 10:07 AM WAT
Orthetrum - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Γένος Orthetrum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:51 PM WAT
Agama agama - Photo (c) Babajide Agboola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Babajide Agboola
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Agama agama, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 10:17 AM WAT
Λύκαινα Με Ουρά - Photo (c) selwynq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:58 AM WAT
Junonia oenone oenone - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Junonia oenone ssp. oenone, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:47 AM WAT
Palpopleura lucia - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Palpopleura lucia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:35 AM WAT
Junonia sophia sophia - Photo (c) Adedotun Ajibade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adedotun Ajibade
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Junonia sophia ssp. sophia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 09:35 AM WAT
Junonia sophia - Photo (c) kibuyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Junonia sophia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:32 PM WAT
Hypolycaena philippus philippus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Hypolycaena philippus ssp. philippus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 08:14 AM WAT
Danaus chrysippus alcippus - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Danaus chrysippus ssp. alcippus, Ένα μέλος του Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 11:23 AM WAT
Belenois aurota aurota - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Belenois aurota ssp. aurota, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 11:23 AM WAT
Belenois aurota - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Steamer
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Belenois aurota, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 10:37 AM WAT
Orthetrum chrysostigma - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Orthetrum chrysostigma, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israelakwuba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 08:14 AM WAT
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vojtek Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantong1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:16 AM WAT

Τόπος

Jos, Plateau, NG (Google, OSM)
Belenois aurota aurota - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Belenois aurota ssp. aurota, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russhedley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 05:08 PM GMT
Lestes pallidus - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Lestes pallidus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyoskevin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 05:38 PM WAT

Τόπος

Bechere, Nigeria (Google, OSM)
Nubiolestes diotima - Photo (c) Kevin Eyos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Eyos
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Nubiolestes diotima, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agboola

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2004 12:03 PM WAT

Τόπος

Federe, Nigeria (Google, OSM)
Chamaeleo gracilis gracilis - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Thomas Brown
Η ταυτότητα του χρήστη luckyatabo: Chamaeleo gracilis ssp. gracilis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 987