Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pe_aga_ka

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:33 ΜΜ -03
Castianeirinae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Υποοικογένεια Castianeirinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claricedorocinski

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:55 ΜΜ -03
Selenops - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Selenops, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquin257

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Vista bajo microscopio binocular.

Pholcidae - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Οικογένεια Pholcidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo1191

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:55 ΠΜ -03

Ετικέτες

Megafreya sutrix - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Fernando Sessegolo
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Megafreya sutrix, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 02:47 ΜΜ -03
Scytodes univittata - Photo (c) Roland Sauerland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roland Sauerland
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Scytodes univittata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovale-sc

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:24 ΠΜ -03
Parawixia - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Parawixia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 09:30 ΠΜ -03
Dendryphantes mordax - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Dendryphantes mordax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maljohansson

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 11:10 ΠΜ -03
Lycosinae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica_ward_jones

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 10:01 ΜΜ -03
Anyphaenidae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Οικογένεια Anyphaenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caioamce

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:28 ΠΜ -03

Τόπος

Fortaleza (Google, OSM)
Neoconocephalus - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Neoconocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019
Thespidae - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Οικογένεια Thespidae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:13 ΜΜ -05
Microcentrum - Photo (c) Arturo Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Arturo Santos
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Microcentrum, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschonen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 07:01 ΜΜ -03
Neoconocephalus - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Neoconocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taty18

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:55 ΠΜ -03
Zoniopoda tarsata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Zoniopoda tarsata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwhitlock

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 06:10 ΜΜ -05
Gryllacrididae - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Οικογένεια Gryllacrididae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwhitlock

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:26 ΜΜ -05
Syntechna - Photo (c) Ernesto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ernesto
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Syntechna, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandraguimaraes

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:09 ΜΜ -03
Neoconocephalus - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Neoconocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leydikateryne

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:45 ΠΜ -05
Poecilocloeus - Photo (c) Felipe Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Campos
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Poecilocloeus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estefylema

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 04:46 ΜΜ -05
Conocephalinae - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Υποοικογένεια Conocephalinae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana505

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 07:06 ΠΜ -04

Τόπος

Codajás (Google, OSM)
Cornops - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Cornops, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basiliojimichtz

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 07:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Aprox. 6 mm.

Scarabaeinae - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Υποοικογένεια Scarabaeinae, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 02:02 ΜΜ -05
Micrathena coca - Photo (c) MaoMorning Yip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MaoMorning Yip
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Micrathena coca, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison218

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:31 ΠΜ -03
Loxosceles laeta - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Loxosceles laeta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:35 ΠΜ -03
Parawixia undulata - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Parawixia undulata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:35 ΠΜ -03
Larinia - Photo (c) bbolduan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bbolduan
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Γένος Larinia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astridnautas

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:37 ΜΜ -03

Περιγραφή

paralizada por avispa

Parawixia audax - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Parawixia audax, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajfaggiani

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:20 ΠΜ -03
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:59 ΠΜ -03
Trichonephila sexpunctata - Photo (c) Walter S. Prado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Walter S. Prado
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Trichonephila sexpunctata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:52 ΠΜ -03
Trichonephila sexpunctata - Photo (c) Walter S. Prado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Walter S. Prado
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Trichonephila sexpunctata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:55 ΠΜ -03
Trichonephila sexpunctata - Photo (c) Walter S. Prado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Walter S. Prado
Η ταυτότητα του χρήστη luchoperalta: Trichonephila sexpunctata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 90890