Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 04:07 PM PST
Xerocomellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Xerocomellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudge9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:02 PM PDT

Περιγραφή

Could not get a spore print. Tissue stuck to the slide that was interesting to look at. Good age spread.

Cerioporus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Cerioporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keelykoala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:56 PM PDT

Περιγραφή

Found growing in old decaying fallen tree.. false chanterelle. Stipe is smaller, gills are thinner and top is sponges.
Deeper orange.

Hygrophoropsis aurantiaca - Photo (c) Hygrophoropsis_aurantiaca_anglars.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Hygrophoropsis aurantiaca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudge9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:18 PM PDT

Περιγραφή

White spores. Growing from wood.

Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keelykoala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:11 PM PDT

Περιγραφή

Frayed out gils, flatter top. Brown/grayish coloring all throughout. Growing out of the moss bed.

Nolanea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Nolanea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

kebrunell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:05 PM PDT

Περιγραφή

Found on fallen tree in outback farm

Μυκητόζωα - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:19 AM PDT
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:00 AM PDT
Laccaria - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Laccaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:57 AM PDT
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:37 AM PDT

Περιγραφή

Slippery

Hygrocybe - Photo (c) Lukas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Υπογένος Hygrocybe, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:02 AM PDT

Περιγραφή

Faint cocoa scent. potent oyster mushroom-like flavor. not entirely pleasant

Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:51 AM PDT
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:02 AM PDT
Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maggie_dude

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:58 PM PDT
Coprinus comatus - Photo (c) Dominik and Melisa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:21 AM PDT
Strobilurus albipilatus - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Strobilurus albipilatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rin_nd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:02 PM PDT
Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerderific

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:39 PM PDT
Coprinopsis lagopus - Photo (c) ConwaySuz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Coprinopsis lagopus, Ένα μέλος του Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clm98043

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:32 PM PDT
Hygrophoropsis aurantiaca - Photo (c) Hygrophoropsis_aurantiaca_anglars.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Hygrophoropsis aurantiaca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsybnn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:17 PM PDT

Τόπος

Forks (Google, OSM)
Suillus lakei - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Suillus lakei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marycarla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Polyozellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Polyozellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maturn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 04:33 PM PDT
Rickenella fibula - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Rickenella fibula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncryden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:27 PM PDT

Περιγραφή

Found near fallen tree and in woody debris. Top of cap appears as if cracked/scaly with jagged edges and pinkish brown color dispersing as further away from the center. Gills are thin and close together, distinct from stipe. Stipe appears to be shedding and is fragile. Whitish spores, scaly texture, and gills distinct from the cap, breaking easily led me to Lepiota and allies (pg. 139. 177a). Cap diameter around 1 inch with reddish brown scales and stipe led me to identify this mushroom as Lepiota clypeolaria (pg. 150)

Identified with Mushrooms of Cascadia: An Illustrated Key by Michael Beug

Lepiota - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Lepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessismovingcastle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 12:21 PM PDT

Περιγραφή

Anyone know what this is? I believe its not technically a mushroom but unsure of what exactly it is.

Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertmatt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:12 PM PDT
Collybiopsis confluens - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Collybiopsis confluens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wulfgrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 01:56 PM PDT
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertmatt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:18 PM PDT
Marasmiellus candidus - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Marasmiellus candidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertmatt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:12 PM PDT
Collybiopsis confluens - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Collybiopsis confluens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnwfrolic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Hypholoma - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ang03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:16 PM PDT
Hypholoma - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afridmj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:46 PM PDT
Stropharia rugosoannulata - Photo (c) dervogelmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη luca_hickey: Stropharia rugosoannulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6295