Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbzzz

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:59 PM CDT
Nassella tenuissima - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Nassella tenuissima, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:44 PM CDT

Ετικέτες

Ποϊντσιάνα - Photo (c) onírico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medge11

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 02:08 PM CDT
Castilleja purpurea - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Castilleja purpurea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssa184

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 09:38 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Viola × wittrockiana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lilysanchez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 06:14 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Viola × wittrockiana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lilysanchez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 06:12 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Viola × wittrockiana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hschauf

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 03:45 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Viola × wittrockiana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)

Παρατηρητής

hardenk59

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Ανεμώνες - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miranda42

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 02:49 PM CDT
Yucca - Photo (c) larivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larivera
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Γένος Yucca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriceng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 01:36 PM EDT
Βοραγινοειδή - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaguinaga

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 02:28 PM CDT
Ανεμώνες - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνη (Γένος Anemone)

Παρατηρητής

godchild1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:12 PM UTC
Ανεμώνες - Photo (c) bobkennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bobkennedy
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

medge11

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 11:47 AM UTC
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκάουρα (Τμήμα Gaura)

Παρατηρητής

enrodriguez

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:19 AM CDT
Γκάουρα - Photo (c) Kathy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκάουρα (Τμήμα Gaura)

Παρατηρητής

nature-nerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:01 PM CDT
Γκάουρα - Photo (c) Kathy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbh2o

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 06:22 PM CDT
Γκάουρα - Photo (c) Kathy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκάουρα (Τμήμα Gaura)

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:00 PM PDT
Γκάουρα - Photo (c) Kathy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collinswill

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 11:31 AM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texgardengal

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:52 AM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godchild1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 12:48 PM UTC
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorozco

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:46 AM UTC
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristikerr

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 12:41 PM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimllippert

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 10:07 AM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephoneil

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephoneil

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017

Περιγραφή

Another DYF

Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Τμήμα Calylophus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sami32

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 12:00 PM UTC
Oenothera berlandieri - Photo (c) Conor McMahon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Conor McMahon
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Oenothera berlandieri, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

medge11

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 11:16 AM UTC
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbe_fleischman_fam

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 10:37 PM CDT
Helianthus annuus - Photo (c) jim_keesling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim_keesling
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

jbe_fleischman_fam

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 10:34 PM CDT
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbe_fleischman_fam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Liatris aestivalis - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη lpenn: Liatris aestivalis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1363