Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tethygeneia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:28 ΠΜ AEDT
Geranium potentilloides - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Geranium potentilloides, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tethygeneia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:28 ΠΜ AEDT
Geranium gardneri - Photo (c) Kevin Sparrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Sparrow
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Geranium gardneri, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:46 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Themeda triandra

Themeda triandra - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Themeda triandra, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:28 ΠΜ AEDT
Hibbertia sericea - Photo (c) Tim Hammer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Hammer
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Hibbertia sericea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:31 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Machaerina juncea

Machaerina juncea - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Machaerina juncea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:52 ΠΜ AEDT
Austrostipa flavescens - Photo (c) Kym Nicolson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kym Nicolson
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Austrostipa flavescens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:30 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Erigeron bonariensis

Ερίγερο - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Ajuga australis

Ajuga australis - Photo (c) Trent Townsend, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trent Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Ajuga australis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:35 ΠΜ AEDT
Lagenophora stipitata - Photo (c) durisb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Lagenophora stipitata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:00 ΜΜ AEDT
Alyxia buxifolia - Photo (c) sunphlo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Alyxia buxifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:05 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Cynoglossum australe

Cynoglossum australe - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Cynoglossum australe, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:27 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Rhagodia candolleana

Rhagodia candolleana - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Rhagodia candolleana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:28 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Lagurus ovatus

Lagurus ovatus - Photo (c) vittorio1962, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vittorio1962
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Lagurus ovatus, Ένα μέλος του Αβενίνες (Υποφυλή Aveninae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:29 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Olearia ramulosa

Olearia ramulosa - Photo (c) Melburnian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Olearia ramulosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:33 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Carpobrotus rossii

Carpobrotus rossii - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rolf Lawrenz
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Carpobrotus rossii, Ένα μέλος του Καρπόβρωτος (Γένος Carpobrotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:34 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Muehlenbeckia adpressa

Muehlenbeckia adpressa - Photo (c) Bernadette Lingham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernadette Lingham
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Muehlenbeckia adpressa, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:37 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Convolvulus angustissimus

Convolvulus angustissimus - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Convolvulus angustissimus, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:44 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Correa alba

Pomaderris paniculosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Pomaderris paniculosa, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:01 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Banksia integrifolia

Banksia integrifolia - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Banksia integrifolia, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:19 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Craspedia

Craspedia variabilis - Photo (c) Matt Tudor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Tudor
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Craspedia variabilis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oatesy51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:48 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Kennedia prostrata

Kennedia prostrata - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Kennedia prostrata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tethygeneia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 03:07 ΜΜ AEDT
Helichrysum leucopsideum - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Helichrysum leucopsideum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:37 ΠΜ AEST
Crepidotus nephrodes - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lorraine28: Crepidotus nephrodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23