Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetleman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 11:16 ΠΜ PDT
Lomatium sandbergii - Photo (c) mhays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mhays
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium sandbergii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellenelson

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:27 ΜΜ PDT
Lomatium cusickii - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium cusickii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetleman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 11:16 ΠΜ PDT
Lomatium - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Γένος Lomatium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark-groeneveld

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 09:16 ΜΜ MDT
Lomatium simplex - Photo (c) Barbara L. Wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barbara L. Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium simplex, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark-groeneveld

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:05 ΠΜ MDT
Lomatium idahoense - Photo (c) mark-groeneveld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mark-groeneveld
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium idahoense, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pomeroyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 02:58 ΜΜ MDT
Lomatium cous - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium cous, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calekennamer

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 05:23 ΠΜ PDT

Τόπος

Winchester, ID, US (Google, OSM)
Lomatium dissectum - Photo (c) Charles Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Charles Wright
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium dissectum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellenelson

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 04:42 ΜΜ PDT
Lomatium cusickii - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium cusickii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngtcpa

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 08:28 ΠΜ MDT
Lomatium multifidum - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium multifidum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimaceae

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 12:17 ΜΜ MDT
Lomatium multifidum - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium multifidum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

healanibrennan

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 08:12 ΜΜ MDT
Lomatium ambiguum - Photo (c) Holly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium ambiguum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

calekennamer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 08:39 ΠΜ PDT

Τόπος

Elk City, ID, US (Google, OSM)
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alleneli

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 12:19 ΜΜ MDT
Lomatium multifidum - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium multifidum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almatalcott

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 11:09 ΠΜ MDT

Περιγραφή

M33

Lomatium - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Γένος Lomatium, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scotbo900

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2013 02:57 ΜΜ MDT
Lomatium papilioniferum - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium papilioniferum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmarvin

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 01:21 ΜΜ MDT
Lomatium multifidum - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium multifidum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmarvin

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 12:55 ΜΜ MDT
Lomatium graveolens graveolens - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Zharkikh
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium graveolens var. graveolens, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alsvedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:43 ΜΜ MDT
Lomatium papilioniferum - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium papilioniferum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwercus

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:52 ΜΜ PDT
Lomatium columbianum - Photo (c) Lindsey K. Wise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lindsey K. Wise
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium columbianum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 01:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Quincy, WA, US (Google, OSM)
Lomatium papilioniferum - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium papilioniferum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alana_mullen

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 11:50 ΠΜ PDT
Lomatium multifidum - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium multifidum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani_in_nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 02:35 ΜΜ PDT
Lomatium klickitatense - Photo (c) stormwalker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium klickitatense, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mylodon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Lomatium brandegeei - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium brandegeei, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cozybones

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Lomatium brandegeei - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium brandegeei, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:32 ΜΜ PDT
Lomatium martindalei - Photo (c) cgoode_01, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium martindalei, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_mardigan

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 08:52 ΠΜ PDT
Lomatium watsonii - Photo (c) Matt Below, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Below
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium watsonii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elepaio2

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Flook Lake (Google, OSM)
Lomatium nevadense - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium nevadense, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydnianajones

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 03:50 ΜΜ PDT
Lomatium multifidum - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium multifidum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hulia

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 11:36 ΠΜ PDT
Lomatium brandegeei - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium brandegeei, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kawriver

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 05:18 ΜΜ PDT

Τόπος

Pomeroy, WA, US (Google, OSM)
Lomatium papilioniferum - Photo (c) Mart Hughes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mart Hughes
Η ταυτότητα του χρήστη lomatium_larry: Lomatium papilioniferum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 370