Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana1976

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:16 AM +07
Cryptocephalus decemmaculatus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Cryptocephalus decemmaculatus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana1976

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:43 AM +07
Lagria hirta - Photo (c) Sarefo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Lagria hirta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuzmenckin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:12 AM HST
Graphis scripta - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Graphis scripta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana1976

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:51 AM +07
Pholiota squarrosa - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildchroma
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Pholiota squarrosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda_orlova

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2013 04:04 PM +07
Misumena vatia - Photo (c) tomvansichem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Misumena vatia, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

popova-ira70

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:29 PM +13
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popova-ira70

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:59 PM +13
Tarsiger cyanurus - Photo (c) Jason Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Tarsiger cyanurus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egor_svirin

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:00 PM UTC

Ετικέτες

Catocala nupta - Photo (c) Graham Gavaghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Catocala nupta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 12:03 PM +07
Acronicta psi - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Acronicta psi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bykvaejki75

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021
Calvatia gigantea - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Calvatia gigantea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda_orlova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:40 PM +07
Ganoderma applanatum - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda_orlova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:35 PM +07
Ganoderma applanatum - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda_orlova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:12 PM +07
Evernia mesomorpha - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Evernia mesomorpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda_orlova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:40 PM +07
Trametes versicolor - Photo (c) Leilani Weigand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:59 PM +07
Sympecma paedisca - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Sympecma paedisca, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiya42

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:46 PM +07
Bryoria - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Γένος Bryoria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:07 PM +07
Arctia caja - Photo (c) Алла Мойсеенок, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Arctia caja, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:22 PM +07
Inula - Photo (c) vladimir_epiktetov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Γένος Inula, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:32 PM +07
Geranium pratense - Photo (c) snsergeevna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Geranium pratense, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:34 PM +07
Aconitum volubile - Photo (c) sultanov-rinat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Aconitum volubile, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:48 PM +07
Anoplotrupes stercorosus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Anoplotrupes stercorosus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:55 PM +07
Cotoneaster melanocarpus - Photo (c) olegdavydov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Cotoneaster melanocarpus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_taskina

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:43 PM +07
Minois dryas - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Minois dryas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 12:51 PM +07

Τόπος

Россия (Google, OSM)
Trametes versicolor - Photo (c) Leilani Weigand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:32 PM +07
Pluteus - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karavan-altay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:04 PM +07
Gloeophyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Γένος Gloeophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karavan-altay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 04:11 PM +07
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karavan-altay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 04:04 PM +07
Russula delica - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Russula delica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karavan-altay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:11 PM +07
Fomitopsis pinicola - Photo (c) SARTORI LUIGINO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

karavan-altay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 04:00 PM +07
Ίσκα - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lola73: Ίσκα (Fomes fomentarius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 794