Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:53 ΠΜ +11
Spathoglottis plicata - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Spathoglottis plicata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_louis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:35 ΜΜ +11
Syzygium - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Γένος Syzygium, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:01 ΠΜ +11
Atractocarpus - Photo (c) Drew Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Γένος Atractocarpus, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:00 ΜΜ +11
Passiflora suberosa - Photo (c) Subramanian Sevgan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Subramanian Sevgan
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Passiflora suberosa, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 05:36 ΜΜ +11
Rourea balansana - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Rourea balansana, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:00 ΜΜ +11
Eugenia - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Quental
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Γένος Eugenia, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:50 ΜΜ +11
Glochidion billardierei - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Glochidion billardierei, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:01 ΜΜ +11
Dichorisandra thyrsiflora - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Pellegrini
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Dichorisandra thyrsiflora, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:17 ΜΜ +11
Ruellia simplex - Photo (c) Te Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Te Chang
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Ruellia simplex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 04:06 ΜΜ +11
Centratherum punctatum - Photo (c) Dhara Sapukotana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dhara Sapukotana
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Centratherum punctatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:28 ΜΜ +11
Ficus racemigera - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Ficus racemigera, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:05 ΠΜ +11
Jatropha podagrica - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Jatropha podagrica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:03 ΠΜ +11
Xiphidium caeruleum - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Pellegrini
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Xiphidium caeruleum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:26 ΜΜ +11
Dodonaea viscosa - Photo (c) María Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by María Eugenia Mendiola González
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Dodonaea viscosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New Caledonia (Google, OSM)
Oxera neriifolia sororia - Photo (c) Emilie Ducouret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Emilie Ducouret
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Oxera neriifolia ssp. sororia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flora-nc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 06:31 ΜΜ +11
Celtis conferta - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Celtis conferta, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:19 ΠΜ +11
Coracina caledonica caledonica - Photo (c) Frédéric Desmoulins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric Desmoulins
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Coracina caledonica ssp. caledonica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randographe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:14 ΜΜ +11
Nycticorax caledonicus caledonicus - Photo (c) 113320494489559958261, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 113320494489559958261
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Nycticorax caledonicus ssp. caledonicus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyseby

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:55 ΜΜ +11

Τόπος

Dumbéa, NC-SU, NC (Google, OSM)
Grevillea rubiginosa - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pierre-Louis Stenger
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Grevillea rubiginosa, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malika333

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:53 ΠΜ +11
Gasteracantha westringi - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Gasteracantha westringi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malika333

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:32 ΠΜ +11
Parapiromis translucida - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Parapiromis translucida, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malika333

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:30 ΠΜ +11
Lepidocupania arcuata - Photo (c) Ben Caledonia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Caledonia
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Lepidocupania arcuata, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flora-nc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Albizia guillainii - Photo (c) BLANCHON CATHERINE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BLANCHON CATHERINE
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Albizia guillainii, Ένα μέλος του Ακακία Κωνσταντινουπόλεως (Γένος Albizia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 12:18 ΜΜ +11

Περιγραφή

Ridge outcrops.

Dendrobium petrophilum - Photo (c) Marley Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marley Ford
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Dendrobium petrophilum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 07:11 ΠΜ +11
Osmanthus monticola - Photo (c) benoit_henry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Osmanthus monticola, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amel_f

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:24 ΜΜ +11

Τόπος

Platier Ricaudy (Google, OSM)
Octopoda - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Τάξη Octopoda, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 10:07 ΠΜ +11

Περιγραφή

Dendrobium odontochilum.

Espèce d'orchidée commune, endémique de Nouvelle-Calédonie.

Elle peut être terrestre, saxicole ou épiphyte.

endemia.nc/flore/fiche2409

Ετικέτες

Dendrobium aemulum - Photo (c) alanwlfw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Dendrobium aemulum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 09:59 ΠΜ +11
Dendrobium aemulum - Photo (c) alanwlfw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Dendrobium aemulum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adnarimk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 07:07 ΠΜ +11
Dendrobium poissonianum - Photo (c) naturewatchwidow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by naturewatchwidow
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Dendrobium poissonianum, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Nord, NC (Google, OSM)
Dendrobium vandifolium - Photo (c) BLANCHON CATHERINE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BLANCHON CATHERINE
Η ταυτότητα του χρήστη lnkze: Dendrobium vandifolium, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1961