Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkcmm

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 12:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Marlton, NJ, US (Google, OSM)
Rhexia virginica - Photo (c) Doug McGrady, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Rhexia virginica, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmitchell1

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 01:43 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmitchell1

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 01:40 ΜΜ EDT
Potentilla - Photo (c) jroderick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Γένος Potentilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpn1624

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 07:34 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewsensei

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:10 ΠΜ EDT
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpirrello

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 02:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Dogbane?

Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpirrello

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 02:54 ΜΜ EDT
Rubus phoenicolasius - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Rubus phoenicolasius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpirrello

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 03:06 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ojackson

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 01:25 ΜΜ EDT
Lonicera japonica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jared_brown

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:13 ΜΜ EDT
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρκευθος (Γένος Juniperus)

Παρατηρητής

mail540

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Άρκευθος - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

michelledelgado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 01:42 ΜΜ EST
Κλουβίδα - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyvcousins

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Was struck by the variegations on the leaves

Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelle707

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 03:57 ΜΜ EDT
Rhododendron - Photo (c) Ian Gledhill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Gledhill
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marwamarwa

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 05:48 ΜΜ EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

cq57

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 01:18 ΜΜ EDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:59 ΜΜ EDT
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:49 ΜΜ EDT
Arenaria serpyllifolia - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Arenaria serpyllifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayemaster

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Broussonetia papyrifera - Photo (c) dearufo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Broussonetia papyrifera, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

klrypkema

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 07:58 ΠΜ EDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_schwering

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:15 ΜΜ EDT
Lonicera japonica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_schwering

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:17 ΜΜ EDT
Hyacinthoides hispanica - Photo (c) Kemorley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kemorley
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Hyacinthoides hispanica, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

dfrazee

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 07:51 ΜΜ EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:08 ΜΜ EDT
Πεντάνευρο - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madison562

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:52 ΠΜ EDT
Lonicera japonica - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Taewoo Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

wwjbergeron

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:18 ΜΜ EDT
Περσικάρια - Photo (c) jehaziel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

patriciamarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:27 ΠΜ EDT
Ταράξακος - Photo (c) Masha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Masha
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Ταράξακος (Γένος Taraxacum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlyeps

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023

Τόπος

Hamilton (Google, OSM)
Berberis - Photo (c) wundoroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Γένος Berberis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_gwags

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 07:52 ΜΜ EDT
Potentilla - Photo (c) jroderick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Γένος Potentilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_pearlstein

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 07:24 ΜΜ ADT
Rumex acetosella - Photo (c) Agnieszka Kwiecień, Nova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ljfrazee: Rumex acetosella, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 376