Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lswick78

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:54 ΠΜ PDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:50 ΠΜ -03
Tabernaemontana - Photo (c) nakshatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Γένος Tabernaemontana, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:34 ΜΜ -03
Dendrobium nobile - Photo (c) Phuentsho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Phuentsho
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Dendrobium nobile, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:35 ΜΜ -03
Herpothallon rubrocinctum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Herpothallon rubrocinctum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:36 ΜΜ -03
Sida planicaulis - Photo (c) marinavm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Sida planicaulis, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:36 ΜΜ -03
Φτέρη - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:37 ΜΜ -03
Citrus deliciosa - Photo (c) caligula1995, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Citrus deliciosa, Ένα μέλος του Κίτρος (Γένος Citrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:37 ΜΜ -03
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:38 ΜΜ -03
Anthurium andraeanum - Photo (c) Jose R Valverde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Anthurium andraeanum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:38 ΜΜ -03
Citrus deliciosa - Photo (c) caligula1995, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Citrus deliciosa, Ένα μέλος του Κίτρος (Γένος Citrus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:39 ΜΜ -03
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:40 ΜΜ -03
Coleus scutellarioides - Photo (c) mhills33, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Coleus scutellarioides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:40 ΜΜ -03
Capsicum annuum - Photo (c) Cha Wen Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cha Wen Hui
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Capsicum annuum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:41 ΜΜ -03
Phaseolus vulgaris - Photo (c) Heriberto Ávila-González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heriberto Ávila-González
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Phaseolus vulgaris, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελιτζάνα (Solanum melongena)

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:41 ΜΜ -03
Μελιτζάνα - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Μελιτζάνα (Solanum melongena)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:42 ΜΜ -03
Manihot esculenta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Manihot esculenta, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:43 ΜΜ -03
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:44 ΜΜ -03
Codiaeum variegatum - Photo (c) Cyr DeShaun Harrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cyr DeShaun Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Codiaeum variegatum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:44 ΜΜ -03
Clerodendrum thomsoniae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Clerodendrum thomsoniae, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:48 ΜΜ -03
Psidium guajava - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Psidium guajava, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:49 ΜΜ -03
Pelargonium × hybridum - Photo (c) David Marchan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Marchan
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Pelargonium × hybridum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:49 ΜΜ -03
Pelargonium × hybridum - Photo (c) David Marchan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Marchan
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Pelargonium × hybridum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:50 ΜΜ -03
Pelargonium × hybridum - Photo (c) David Marchan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Marchan
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Pelargonium × hybridum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:10 ΠΜ -03
Ramphocelus bresilius - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Ramphocelus bresilius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:06 ΠΜ -03
Ramphocelus bresilius - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Ramphocelus bresilius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasgmalkiewiez

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:19 ΜΜ -03
Lycianthes asarifolia - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Keith
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Lycianthes asarifolia, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:09 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)
Pityrogramma trifoliata - Photo (c) J. Simón Tagtachian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by J. Simón Tagtachian
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Pityrogramma trifoliata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vittoor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:33 ΜΜ -03
Neoregelia - Photo (c) Gabrielly Benaducci Tolentino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabrielly Benaducci Tolentino
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Γένος Neoregelia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:28 ΠΜ -03
Pleopeltis astrolepis - Photo (c) Miguel Vásquez Bolaños, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Vásquez Bolaños
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Pleopeltis astrolepis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:50 ΜΜ -03

Τόπος

Guabiruba (Google, OSM)
Asparagus aethiopicus - Photo (c) Thomas Mesaglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Thomas Mesaglio
Η ταυτότητα του χρήστη liuid: Asparagus aethiopicus, Ένα μέλος του Ασπάραγος (Γένος Asparagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6507