Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosgonzalezr

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 07:01 ΜΜ PST

Τόπος

Ensenada, BC, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

On Juniperus californica

Walshomyia juniperina - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Walshomyia juniperina, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aepond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:20 ΜΜ PDT
Prunus virginiana demissa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Prunus virginiana var. demissa, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmullins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:01 ΜΜ PDT
Prunus virginiana demissa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Prunus virginiana var. demissa, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

alanking

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:08 ΠΜ PDT
Βελανιδιά - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

alanking

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 08:08 ΠΜ PDT
Βελανιδιά - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanking

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 09:38 ΠΜ PDT
Pinus coulteri - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Pinus coulteri, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanking

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:19 ΠΜ PDT
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturalistsa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:46 ΠΜ PDT
Andricus - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Γένος Andricus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdruiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:13 ΜΜ PDT
Leptosiphon floribundus - Photo 2005 US Forest Service, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Leptosiphon floribundus, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

rdruiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:13 ΜΜ PDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben1010

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 05:50 ΠΜ PDT
Chondestes grammacus - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Chondestes grammacus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben1010

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 06:50 ΠΜ PDT
Tachycineta thalassina - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Tachycineta thalassina, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:11 ΠΜ PDT
Arctostaphylos glandulosa - Photo (c) Laura Camp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Arctostaphylos glandulosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:10 ΠΜ PDT
Sidalcea sparsifolia - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Sidalcea sparsifolia, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:42 ΠΜ PDT
Τριφύλλι - Photo (c) allysonv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by allysonv
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:46 ΠΜ PDT
Quercus agrifolia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Quercus agrifolia, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 08:51 ΜΜ PDT
Prunus virginiana demissa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Prunus virginiana var. demissa, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 03:58 ΜΜ PST
Quercus kelloggii - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Quercus kelloggii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 01:16 ΜΜ PST
Quercus kelloggii - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Quercus kelloggii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:26 ΠΜ PDT
Ceanothus palmeri - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Ceanothus palmeri, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmcneece

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:21 ΜΜ PDT
Ceanothus palmeri - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Ceanothus palmeri, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:29 ΠΜ PDT
Arctostaphylos glandulosa - Photo (c) Laura Camp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Arctostaphylos glandulosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 09:56 ΠΜ PDT
Arctostaphylos glauca - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul G. Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Arctostaphylos glauca, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patita23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:32 ΠΜ PDT
Rhus integrifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Rhus integrifolia, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαρδιοειδή (Οικογένεια Anacardiaceae)

Παρατηρητής

steven_keesler50

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 06:11 ΜΜ PDT
Ανακαρδιοειδή - Photo (c) mauro halpern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Ανακαρδιοειδή (Οικογένεια Anacardiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρους (Γένος Rhus)

Παρατηρητής

trogdog67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:00 ΠΜ MDT
Ρους - Photo (c) Kenia Arbaiza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenia Arbaiza
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee_ecology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:39 ΠΜ PDT
Rhus integrifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Rhus integrifolia, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:49 ΜΜ PDT
Rhus integrifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Rhus integrifolia, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

angus86458

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:45 ΜΜ PDT
Lonicera hispidula - Photo (c) Eric Cleveland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Cleveland
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Lonicera hispidula, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnysunface

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:00 ΠΜ PDT
Rhus integrifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη liuelliot2187: Rhus integrifolia, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2117