Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 12:00 PM EST

Περιγραφή

Excavating burrow.

Ocypode quadrata - Photo (c) James Spitznas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Ocypode quadrata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 10:51 PM EST

Περιγραφή

Did some Birthday Herping!

Notophthalmus viridescens viridescens - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Notophthalmus viridescens ssp. viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 10:54 PM EST

Περιγραφή

Did some Birthday Herping!

Notophthalmus viridescens viridescens - Photo (c) Travis W. Reeder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Notophthalmus viridescens ssp. viridescens, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:27 PM EST

Περιγραφή

Did some Birthday Herping! Nice red morph… but sad to see it in this state…

Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:26 PM EST

Περιγραφή

Did some Birthday Herping!

Ambystoma opacum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Ambystoma opacum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 10:58 PM EST

Περιγραφή

Did some Birthday Herping!

Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 10:55 PM EST
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 03:03 PM EST
Μυοκάστορας - Photo (c) Harald Henkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 07:42 PM EST
Ctenogobius shufeldti - Photo (c) Ed Corey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Ctenogobius shufeldti, Ένα μέλος του Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradyreed

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 11:58 AM CDT
Plestiodon laticeps - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Plestiodon laticeps, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nstoyan

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 01:08 PM EDT
Hyla squirella - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Hyla squirella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolr

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Nerodia sipedon insularum - Photo (c) Benny Mazur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Nerodia sipedon ssp. insularum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fairfaxmel

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018

Περιγραφή

This was a baby or juvenile snake that surprised me while I was gardening. He could not get away as he wished because I think he came out of a bag of soil and was in a bin being used to distribute it. He was alternatively coiling up to look intimidating or playing dead. Can anyone confirm that this is an Eastern Hognose Snake? Thank you.

Storeria dekayi - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Desmognathus organi - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Desmognathus organi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:02 PM EDT
Desmognathus orestes - Photo (c) 2010 Matthew Niemiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Desmognathus orestes, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:11 PM EDT
Plethodon welleri - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Plethodon welleri, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 07:04 PM EDT
Plethodon welleri - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Plethodon welleri, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:50 PM EDT
Eurycea bislineata - Photo (c) Justin Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Eurycea bislineata, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:45 PM EDT
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mooskyroo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:44 AM UTC
Hyla chrysoscelis - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Hyla chrysoscelis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:40 PM EDT
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarkikos

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 10:52 PM EDT

Τόπος

Millersville (Google, OSM)
Plestiodon fasciatus - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Plestiodon fasciatus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgauzagronert

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Younger male; ID based on supralabial scale count of 5 on right side and 4 on left.

Plestiodon fasciatus - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Plestiodon fasciatus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerkevin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 10:06 AM EDT
Hyla squirella - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Hyla squirella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturepix999

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 02:44 PM EDT
Plestiodon laticeps - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Plestiodon laticeps, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsthequietones

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:18 PM EDT
Lithobates palustris - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Lithobates palustris, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

😎

Habroscelimorpha dorsalis media - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Habroscelimorpha dorsalis ssp. media, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

😎

Habroscelimorpha dorsalis dorsalis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Habroscelimorpha dorsalis ssp. dorsalis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:27 PM EDT

Περιγραφή

Probably the coolest Fowler’s I have ever seen.

Anaxyrus fowleri - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainmantis37

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:51 AM EDT
Pseudacris crucifer - Photo (c) Bruce J. Mohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lindseyhottinger: Pseudacris crucifer, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 337