Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tchave

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 08:13 PM SAST
Ophiomachos - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saturne

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 08:18 PM SAST
Gryllus campestris - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Gryllus campestris, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)

Παρατηρητής

camillle

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 08:23 PM UTC

Τόπος

Salernes (Google, OSM)
Γρυλοτάλπης - Photo (c) marta-be-pe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marta-be-pe
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Γρυλοτάλπης (Γένος Gryllotalpa)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex726

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 10:48 PM SAST
Gryllus campestris - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Gryllus campestris, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliencoste

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019
Chorthippus brunneus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Chorthippus brunneus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aysperge

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 12:03 PM SAST

Τόπος

Buis-les-Baronnies (Google, OSM)

Περιγραφή

Commun

Aiolopus strepens - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Aiolopus strepens, Ένα μέλος του Αιολόπους (Γένος Aiolopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dellimuffin

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 10:51 AM SAST
Tettigonia - Photo (c) Quartl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Γένος Tettigonia, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlolepoulpe

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 04:04 PM SAST
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Tettigonia viridissima, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops34

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 08:44 AM CEST
Tettigonia - Photo (c) Quartl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Γένος Tettigonia, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops34

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 08:47 AM CEST
Omocestus rufipes - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Omocestus rufipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops34

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 08:49 AM CEST
Gomphocerinae - Photo (c) Radd Icenoggle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Radd Icenoggle
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Υποοικογένεια Gomphocerinae, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annboinet

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 01:58 PM SAST
Omocestus rufipes - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Omocestus rufipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miquelcarandellbaruzzi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:59 AM CET
Ephippiger diurnus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Ephippiger diurnus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλοτάλπης (Γένος Gryllotalpa)

Παρατηρητής

johan150

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 03:57 PM SAST
Γρυλοτάλπης - Photo (c) marta-be-pe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marta-be-pe
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Γρυλοτάλπης (Γένος Gryllotalpa)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dupy

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2013 01:01 PM SAST
Leptophyes punctatissima - Photo (c) tuggip_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Leptophyes punctatissima, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dupy

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2013 01:01 PM SAST
Ξιφοφόρα - Photo (c) carlosnieves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by carlosnieves
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dupy

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2013 01:01 PM SAST
Leptophyes punctatissima - Photo (c) tuggip_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Leptophyes punctatissima, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophliedutertre

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 01:13 PM SAST
Gomphocerinae - Photo (c) Radd Icenoggle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Radd Icenoggle
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Υποοικογένεια Gomphocerinae, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophliedutertre

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 01:07 PM SAST
Chorthippus dorsatus - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Chorthippus dorsatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophliedutertre

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 12:02 PM SAST
Chorthippus - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nik Borrow
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Γένος Chorthippus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophliedutertre

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 10:18 AM SAST
Pseudochorthippus parallelus - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Pseudochorthippus parallelus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophliedutertre

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 10:14 AM SAST
Pseudochorthippus parallelus - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Pseudochorthippus parallelus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)

Παρατηρητής

sebsurlenet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 11:33 PM SAST
Φανερόπτερα - Photo (c) gadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gadel
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martineh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 03:02 PM SAST
Gomphocerinae - Photo (c) Radd Icenoggle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Radd Icenoggle
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Υποοικογένεια Gomphocerinae, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nasserhalaweh

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2009 12:46 PM CEST

Περιγραφή

Chorthippus parallelus MEADOW GRASSHOPPER

Ετικέτες

Pseudochorthippus parallelus - Photo (c) Lorin Timaeus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lorin Timaeus
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Pseudochorthippus parallelus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)

Παρατηρητής

papaaaaile

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 12:53 PM SAST
Πρασσάγγουρας - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldranza

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:35 AM SAST

Περιγραφή

5mm

Tettigonia - Photo (c) Quartl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Γένος Tettigonia, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)

Παρατηρητής

stephanetisserant

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 07:52 PM SAST
Πρασσάγγουρας - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)

Παρατηρητής

jessicaoftinger

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 03:05 PM SAST
Πρασσάγγουρας - Photo (c) Eddi Bisulli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Πρασσάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivier137

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 11:07 AM SAST
Gryllus campestris - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilianpongo: Gryllus campestris, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1081