Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rovzap

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 01:24 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Strongygaster globula - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Strongygaster globula, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:33 ΠΜ MSK
Antennaria dioica - Photo (c) akolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Antennaria dioica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:33 ΠΜ MSK
Antennaria dioica - Photo (c) akolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Antennaria dioica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

gray_w

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:33 ΠΜ MSK
Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentina________

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:10 ΜΜ +04
Rhamphospermum - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Γένος Rhamphospermum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mentalfox

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 12:40 ΜΜ MSK
Veronica chamaedrys - Photo (c) Vasile Stan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vasile Stan
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Veronica chamaedrys, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esinm

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:18 ΜΜ MSK
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 06:42 ΠΜ +07
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mma696

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 07:14 ΜΜ MSK
Asperugo procumbens - Photo (c) Alexander Iosipenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Iosipenko
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Asperugo procumbens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:35 ΜΜ +05
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

elena_andriyanova

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:36 ΜΜ +05
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:33 ΠΜ +05
Paris - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Γένος Paris, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:27 ΠΜ +05
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

elena_andriyanova

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:29 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:36 ΠΜ +05
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 11:36 ΠΜ +05
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:47 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

linnagurova

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:30 ΜΜ +05
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:29 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:31 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:33 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:37 ΜΜ +05
Spinulum - Photo (c) Burkhard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Burkhard
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Γένος Spinulum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:40 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:41 ΜΜ +05
Viola - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

danauser

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:48 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

elena_andriyanova

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:35 ΜΜ +05
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anddrei

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 12:55 ΜΜ MSK
Cetonia - Photo (c) Jonas Ahrentorp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Γένος Cetonia, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

elena_andriyanova

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:37 ΜΜ +05
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

anddrei

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:17 ΜΜ MSK
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arahneed

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:39 ΜΜ +05
Asperugo procumbens - Photo (c) Alexander Iosipenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Iosipenko
Η ταυτότητα του χρήστη lilia_efimtseva: Asperugo procumbens, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 725