Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessabrunette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:28 PM SAST
Acraea horta - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Acraea horta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilhenry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:09 PM UTC
Gymnorhina tibicen - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Gymnorhina tibicen, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilhenry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:09 PM UTC

Περιγραφή

Feeding on termites

Gymnorhina tibicen - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Gymnorhina tibicen, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:20 PM AEDT
Stylidium - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Γένος Stylidium, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:20 PM AEDT
Leptospermum myrsinoides - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Leptospermum myrsinoides, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:20 PM AEDT
Goodenia geniculata - Photo (c) Ralph Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Goodenia geniculata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:20 PM AEDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

cpolec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:17 PM +11

Περιγραφή

Found in a rock pool on blackhead point, moved it to dry land to get a better photo.

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:30 PM NZDT

Περιγραφή

Large ladybird found on a Karo tree.

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anandjot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:57 PM SAST
Promeces longipes - Photo (c) Robert Archer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Promeces longipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

paloma_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:33 PM -03
Θωμισίδες - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolia_ntonela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:45 AM -03
Σάλβια Η Βερμπενοειδής - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Σάλβια Η Βερμπενοειδής (Salvia verbenaca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:36 AM SAST

Τόπος

Vanschoorsdrift (Google, OSM)
Anas undulata undulata - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Anas undulata ssp. undulata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:36 PM AEDT
Myrmecia brevinoda - Photo (c) Tim Keppens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Myrmecia brevinoda, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:52 AM SAST

Τόπος

Vanschoorsdrift (Google, OSM)
Oenanthe pileata pileata - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Oenanthe pileata ssp. pileata, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalievos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:46 AM SAST
Pachycarpus schinzianus - Photo (c) Paul Tavares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Pachycarpus schinzianus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalievos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:05 PM SAST
Xerophyta retinervis - Photo (c) tjeerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Xerophyta retinervis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariajose1012_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:41 AM -05
Ascia monuste - Photo (c) Bill Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Ascia monuste, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omaraguilar1987

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021
Dryobates callonotus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Dryobates callonotus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

aphiledla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:30 AM SAST
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:42 AM AEDT
Trichomanes - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Γένος Trichomanes, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)

Παρατηρητής

vpsf95

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:14 PM -03
Ανθέμιδες - Photo (c) Jeremy Collison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

matheus_1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:37 PM -03
Πτηνά - Photo (c) Kenny P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

deivson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:37 PM -03
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:41 AM AEDT
Kindbergia praelonga - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Kindbergia praelonga, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

bruna_dering

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:52 PM UTC
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

bruna_dering

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:55 PM UTC
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

bruna_dering

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:57 PM UTC
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

bruna_dering

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:00 PM UTC
Quinta cannae - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Quinta cannae, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

bruna_dering

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 02:00 PM UTC
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lezanne_rossouw: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1095