Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφροφορίδες Οικογένεια Aphrophoridae

Παρατηρητής

rhinolin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:02 AM CST
Αφροφορίδες - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Αφροφορίδες (Οικογένεια Aphrophoridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση
Lophopini - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Φυλή Lophopini, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 01:36 PM UTC

Τόπος

Bake & Bite (Google, OSM)
Lophopidae - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Οικογένεια Lophopidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:38 PM WIB
Lacusa fuscofasciata - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Lacusa fuscofasciata, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:38 PM WIB
Lacusa - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Γένος Lacusa, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:22 PM UTC

Τόπος

Wat Pracha Kasem (Google, OSM)
Lophopidae - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Οικογένεια Lophopidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antzheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 08:07 AM CST
Machaerotidae - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Οικογένεια Machaerotidae, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangqg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Clovia conifera - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Clovia conifera, Ένα μέλος του Αφροφορίνες (Υποοικογένεια Aphrophorinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aubreyalamshah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 12:06 PM +07
Pyrops candelaria - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Pyrops candelaria, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antzheng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 10:42 AM CST
Philagra - Photo (c) savage1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Γένος Philagra, Ένα μέλος του Αφροφορίνοι (Φυλή Aphrophorini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rueangritp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2011 10:10 AM +07
Borysthenes - Photo (c) 曾俊明, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Γένος Borysthenes, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή Υπεροικογένεια Cercopoidea

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:32 PM +07

Ετικέτες

Κερκοποειδή - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luluchouette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:06 PM WIB
Ancyra - Photo (c) Les Day, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Γένος Ancyra, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση
Centrotypus - Photo (c) Les Day, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Γένος Centrotypus, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:35 AM IST
Cosmoscarta dimidiata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Cosmoscarta dimidiata, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:39 AM IST
Leptataspis fruhstorferi - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Leptataspis fruhstorferi, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή Υπεροικογένεια Pentatomoidea

Παρατηρητής

kate_emma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:24 AM +07
Siphnus - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Γένος Siphnus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petereric

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:09 AM WIB
Pyrops condorinus - Photo (c) Kawin Jiaranaisakul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Pyrops condorinus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:39 AM +07
Flatinae - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Υποοικογένεια Flatinae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shubhangi4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:12 AM IST
Callitettix versicolor - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Callitettix versicolor, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edelaquis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:26 AM +07
Callitettix versicolor - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Callitettix versicolor, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihuangwen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:18 AM CST
Callitettix versicolor - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Callitettix versicolor, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:26 AM +07
Lamprocoris roylii - Photo (c) Chief RedEarth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Lamprocoris roylii, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες Οικογένεια Membracidae

Παρατηρητής

tubgood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:14 PM +07
Μεμβρακίδες - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

napat_zzzz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:06 PM UTC

Τόπος

บ่อดาน (Google, OSM)
Callitettix versicolor - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Callitettix versicolor, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tubgood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:38 PM +07
Clovia conifera - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Clovia conifera, Ένα μέλος του Αφροφορίνες (Υποοικογένεια Aphrophorinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφροφορίδες Οικογένεια Aphrophoridae

Παρατηρητής

kitchang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:44 AM HKT
Αφροφορίδες - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Αφροφορίδες (Οικογένεια Aphrophoridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:52 AM UTC
Phymatostetha dorsivitta - Photo (c) Fan Gao, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Phymatostetha dorsivitta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmuzzatti23

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 12:33 AM EDT
Ariptyelus - Photo (c) Les Day, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Γένος Ariptyelus, Ένα μέλος του Αφροφορίνες (Υποοικογένεια Aphrophorinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες Οικογένεια Membracidae

Παρατηρητής

luluchouette

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:44 PM WIB
Μεμβρακίδες - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lesday: Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2023