Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 03:30 ΜΜ GMT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2019 03:38 ΜΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmodus60

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 10:50 ΜΜ HST

Τόπος

Southport, UK (Google, OSM)
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripsawpritchard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 03:00 ΜΜ UTC
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurengore42

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 08:34 ΠΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosmavros

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 09:57 ΠΜ UTC
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 04:07 ΜΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

croxvols

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 03:38 ΜΜ BST

Τόπος

Liverpool, UK (Google, OSM)
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 03:07 ΜΜ GMT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacw

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 01:37 ΜΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripsawpritchard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 02:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Widnes WA8 8UB, UK (Google, OSM)
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phytospete

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:28 ΜΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahbulman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 01:52 ΜΜ BST

Τόπος

Manchester M19, UK (Google, OSM)
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 02:34 ΜΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:10 ΜΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliefarrell2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:30 ΠΜ BST
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

darkbluestar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2012 04:05 ΜΜ GMT

Περιγραφή

A single climbing vine of ivy climbs up a wooden fence panel

Κοινός Κισσός - Photo (c) sveatoussaint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

darkbluestar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 12:54 ΜΜ BST
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) René Stalder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by René Stalder
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanashcroft

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:52 ΠΜ GMT
Αγριοτριανταφυλλιά - Photo (c) Athina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Athina
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbeard

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 12:00 ΜΜ BST

Τόπος

Manchester M21, UK (Google, OSM)
Potentilla reptans - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpomroy

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:41 ΠΜ BST
Potentilla reptans - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moletoal

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020

Τόπος

Merseyside, UK (Google, OSM)
Potentilla reptans - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wheretherosestwine

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 12:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Cutacre (Google, OSM)
Potentilla reptans - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevencross3

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:51 ΜΜ BST
Potentilla reptans - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnylou23

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:32 ΜΜ BST
Potentilla reptans - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiwhitfield

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 03:42 ΜΜ BST
Salix cinerea - Photo (c) Anastasia Davydova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anastasia Davydova
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Salix cinerea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:36 ΜΜ BST
Salix cinerea - Photo (c) Anastasia Davydova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anastasia Davydova
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Salix cinerea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 03:55 ΜΜ BST
Salix cinerea - Photo (c) Anastasia Davydova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anastasia Davydova
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Salix cinerea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripsawpritchard

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 05:50 ΠΜ CEST
Salix cinerea - Photo (c) Anastasia Davydova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anastasia Davydova
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Salix cinerea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phytospete

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 02:29 ΜΜ BST

Τόπος

Liverpool, UK (Google, OSM)
Salix cinerea - Photo (c) Anastasia Davydova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anastasia Davydova
Η ταυτότητα του χρήστη lern: Salix cinerea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 70458