Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Growing under Chamise; rapid dark KOH rxn

Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Growing under salvia; white rhizomorphs; Agrocybe?

Agrocybe - Photo (c) Seattle.roamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Agrocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

jennahatfield

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:47 ΠΜ PST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 08:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Under Bay

Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovanni4343

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:41 ΜΜ PDT
Omphalotaceae - Photo (c) Chris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Οικογένεια Omphalotaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hburto2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Κεάνωθος - Photo (c) Amy Wolfrum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amy Wolfrum
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 06:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

“sponsus”

Amanita magniverrucata - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Amanita magniverrucata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdecino

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 08:31 ΠΜ PST
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On fallen Baccharis or Artemisia wood

Hohenbuehelia - Photo (c) Alfonso Gutiérrez Aldana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfonso Gutiérrez Aldana
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Hohenbuehelia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Entoloma subcarneum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Entoloma subcarneum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Juniperus californica - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Juniperus californica, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flygrl67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Atriplex - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Atriplex, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilithohlson

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 05:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tiny, so many, orange spore part.

Multiclavula mucida - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Multiclavula mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 12:45 ΜΜ PST
Helvella dryophila - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Helvella dryophila, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funksolid

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 03:23 ΜΜ PDT
Agaricus augustus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Agaricus augustus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megsolson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 01:59 ΜΜ PDT
Suillus tomentosus - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Carita Bergman
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Suillus tomentosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manidae

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 10:14 ΠΜ PDT
Synchytrium papillatum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Synchytrium papillatum, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sujackso

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:06 ΜΜ PDT
Eulobus californicus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Eulobus californicus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tentoedsloth

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 10:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Feeding on wood chip mulch, perhaps

Tubaria - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Tubaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aobc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 04:35 ΜΜ PDT
Agaricus augustus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Agaricus augustus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akimi85

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gilled. Does anyone know the species?

Chlorophyllum rhacodes - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenton Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Chlorophyllum rhacodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniebak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 02:06 ΜΜ PDT
Chlorophyllum olivieri - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Chlorophyllum olivieri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew169

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 10:52 ΠΜ PDT

Τόπος

Hope, BC, Canada (Google, OSM)
Chlorophyllum olivieri - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Chlorophyllum olivieri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-potts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 11:26 ΠΜ PDT

Τόπος

Medford, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Brought to the Wild Rivers Mushroom Festival.

Chlorophyllum rhacodes - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenton Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Chlorophyllum rhacodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

digitaldeb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 11:21 ΠΜ PDT

Τόπος

Tonasket, WA, US (Google, OSM)
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Chlorophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilgrim218

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Chlorophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefeagle02

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 12:41 ΜΜ PST
Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baebee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 11:32 ΠΜ PDT
Xanthodermatei - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Τμήμα Xanthodermatei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goose36

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:43 ΜΜ PDT

Τόπος

skillhorn rd 1 (Google, OSM)
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Chlorophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beanpole_afficionado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 04:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Stafford, OR, USA (Google, OSM)
Lepiota - Photo (c) Sharon Squazzo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sharon Squazzo
Η ταυτότητα του χρήστη leptonia: Γένος Lepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 29243