Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 01:56 ΜΜ AEST
Chariomyrma - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Υπογένος Chariomyrma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 01:59 ΜΜ AEST
Dolichoderinae - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Υποοικογένεια Dolichoderinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 10:38 ΠΜ AEST
Tetramorium bicarinatum - Photo (c) Kim Moore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim Moore
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Σύνθετο Tetramorium bicarinatum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 10:25 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Up and down the flower stalk of Xanthorrhoea semiplana.

Iridomyrmex purpureus - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Iridomyrmex purpureus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 01:45 ΜΜ AEST
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 09:05 ΜΜ AEST
Aphaenogaster longiceps - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Aphaenogaster longiceps, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 03:10 ΜΜ AEDT
Camponotus innexus - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Camponotus innexus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisseager

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 12:05 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

This particular ant with the golden bottom was a couple(few?) of mm's larger than the Southern Meat Ant (Iridomyrmex purpureus) which was also visiting the same bird-dropping patch.

The 3rd image is a side-by-side photo of the two ants at the same spot for comparison. I hope this helps.

Camponotus suffusus suffusus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Camponotus suffusus ssp. suffusus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisseager

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 11:36 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

I think I have the correct species ... these little ants were trying their hardest to move whatever that orange thing is... and getting nowhere quite fast 😆🤭

Dolichoderinae - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Υποοικογένεια Dolichoderinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

king4921

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 04:21 ΜΜ ACDT
Myrmecia pyriformis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Myrmecia pyriformis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dodgey_oz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:18 ΜΜ AEST
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Myrmecia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Γένος Myrmecia, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the-little-prickle-farmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 10:36 ΠΜ AEDT
Myrmicinae - Photo (c) Jake N., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake N.
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Υποοικογένεια Myrmicinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlee126

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:36 ΠΜ ACDT

Τόπος

Browns Rd (Google, OSM)
Iridomyrmex purpureus - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Iridomyrmex purpureus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlee126

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:43 ΠΜ ACDT

Τόπος

Browns Rd (Google, OSM)
Iridomyrmex - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Γένος Iridomyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlee126

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:43 ΠΜ ACDT

Τόπος

Browns Rd (Google, OSM)
Iridomyrmex - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Γένος Iridomyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlee126

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:54 ΠΜ ACDT

Τόπος

Browns Rd (Google, OSM)
Iridomyrmex purpureus - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Iridomyrmex purpureus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologynewb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Large nest disturbed while building, ants were very non-aggressive. Nest relocated away from site.

Myrmecia gulosa - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Σύνθετο Myrmecia gulosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

as9510

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022
Myrmecia nigrocincta - Photo (c) stevo1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Myrmecia nigrocincta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janice220

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 09:19 ΠΜ AEST
Cyrtomyrma - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Υπογένος Cyrtomyrma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franhills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:58 ΜΜ ACDT
Dolichoderinae - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Υποοικογένεια Dolichoderinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:32 ΜΜ AEST
Anoplolepis gracilipes - Photo (c) Nigel Main, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nigel Main
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Anoplolepis gracilipes, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:32 ΜΜ AEST
Anoplolepis gracilipes - Photo (c) Nigel Main, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nigel Main
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Anoplolepis gracilipes, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franhills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 03:39 ΜΜ ACDT
Linepithema humile - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Linepithema humile, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franhills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 03:39 ΜΜ ACDT
Linepithema - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Γένος Linepithema, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cygnet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 09:41 ΠΜ AEDT
Myrmecia pyriformis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Myrmecia pyriformis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cygnet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 10:18 ΠΜ AEDT
Myrmecia pyriformis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Myrmecia pyriformis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdiesontheperch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 05:50 ΜΜ AEDT
Myrmecia nigrocincta - Photo (c) stevo1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Myrmecia nigrocincta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garry34

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 10:26 ΠΜ AEDT
Camponotus consobrinus - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Camponotus consobrinus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tansnaturediary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:55 ΜΜ AEDT
Myrmecia pyriformis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη leptomyrmex: Myrmecia pyriformis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3761