Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:08 PM CET
Antirrhinum latifolium - Photo (c) Marc Blanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Antirrhinum latifolium, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julielg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 04:28 PM CET

Τόπος

Saint-Arroman (Google, OSM)
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by alessandro longhi
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Galanthus nivalis, Ένα μέλος του Γάλανθος (Γένος Galanthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercantour

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 03:59 PM CET
Fumaria capreolata - Photo (c) tpweber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Fumaria capreolata, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουμαριά (Arbutus unedo)

Παρατηρητής

julien111

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:36 PM CET
Κουμαριά - Photo (c) Mary Joyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Κουμαριά (Arbutus unedo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricmola

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 10:38 AM CET
Ficaria verna - Photo (c) syvwlch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by syvwlch
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinedussably

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 12:53 PM SAST
Dryopteris affinis - Photo (c) Nicholas Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Dryopteris affinis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doorme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 06:29 PM SAST
Centaurea aspera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Centaurea aspera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)

Παρατηρητής

jefftronel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 05:10 PM SAST
Αγριοκρανιά - Photo (c) Ирина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ирина
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

jefftronel

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 11:28 AM SAST
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) t0dd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο Το Λευκό (Sedum album)

Παρατηρητής

jefftronel

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 02:10 PM SAST
Σέδο Το Λευκό - Photo (c) ebbalux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ebbalux
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Σέδο Το Λευκό (Sedum album)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel-r

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 09:54 PM CEST

Τόπος

Bondoufle, France (Google, OSM)
Butomus umbellatus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Butomus umbellatus, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel-r

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 09:55 PM CEST

Τόπος

Bondoufle, France (Google, OSM)
Carex otrubae - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Carex otrubae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 04:52 PM CEST
Helleborus viridis - Photo (c) Melanie EL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Helleborus viridis, Ένα μέλος του Ελλέβορος (Γένος Helleborus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 05:02 PM CEST
Eryngium bourgatii - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Eryngium bourgatii, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:34 PM CEST

Τόπος

74290 Alex, France (Google, OSM)
Gymnocarpium robertianum - Photo (c) Sam Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Gymnocarpium robertianum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:21 PM CEST

Τόπος

74290 Alex, France (Google, OSM)
Rhizomnium punctatum - Photo (c) Marina Privalova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Privalova
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Rhizomnium punctatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:18 PM CEST

Τόπος

74290 Alex, France (Google, OSM)
Plagiomnium undulatum - Photo (c) José Luis Camaño, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by José Luis Camaño
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)

Παρατηρητής

nikokamera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 08:37 AM SAST

Τόπος

Guny, Picardie, FR (Google, OSM)
Αγριοκρανιά - Photo (c) Ирина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ирина
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Αγριοκρανιά (Cornus sanguinea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmedm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 11:03 AM CEST
Rubus caesius - Photo (c) Jordi Roy Gabarra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Rubus caesius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksm06

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:04 AM SAST
Bidens tripartita - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Bidens tripartita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksm06

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:06 AM SAST
Centranthus ruber - Photo (c) Katie Claypoole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Centranthus ruber, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

seekalice

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:20 PM SAST
Γεράνιο Το Μαλακό - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anton Gjeldum
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 05:47 PM CEST
Parthenocissus inserta - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Parthenocissus inserta, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός Ο Ψηλός (Fraxinus excelsior)

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:02 PM CEST
Φραξός Ο Ψηλός - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Φραξός Ο Ψηλός (Fraxinus excelsior)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:07 PM CEST
Λιναρία Η Κυμβαλαρία - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:04 PM CEST
Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:17 PM CEST
Eupatorium cannabinum - Photo (c) Phil Sellens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Eupatorium cannabinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:18 PM CEST
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:25 PM CEST
Σαπουνόχορτο - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:26 PM CEST
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη leo_mibora: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 35