Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiuxiu

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 02:47 PM CST

Τόπος

南澳鄉, TW (Google, OSM)
Aster hispidus - Photo (c) sunwenhao90, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Aster hispidus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist25979

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 02:14 AM HKT

Τόπος

秀林鄉, TW (Google, OSM)
Aster hispidus - Photo (c) sunwenhao90, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Aster hispidus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 09:11 AM CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Ετικέτες

Aster indicus - Photo (c) yesgogogo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Aster indicus, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

chianghuai

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 05:43 PM UTC
Codiaeum variegatum - Photo (c) Cyr DeShaun Harrison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Codiaeum variegatum, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmp1912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 09:28 AM CST

Τόπος

和平區, TW (Google, OSM)
Aster taiwanensis - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Aster taiwanensis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justin1063

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 08:39 PM CST
Tripterospermum taiwanense - Photo (c) Maud Ellina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Tripterospermum taiwanense, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k9coke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 09:56 AM CST

Τόπος

Miaoli, TW-TA, TW (Google, OSM)
Neolitsea acuminatissima - Photo (c) kuobear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Neolitsea acuminatissima, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen89

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:15 AM UTC
Senecio scandens - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Senecio scandens, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k9coke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 03:41 PM CST

Τόπος

Miaoli, TW-TA, TW (Google, OSM)
Dryopteris scottii - Photo (c) Jacy Chen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Dryopteris scottii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist6697

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:16 AM CST
Pyrrosia linearifolia - Photo (c) Keita Watanabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Pyrrosia linearifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amygoog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 10:56 AM CST
Cyperus eragrostis - Photo (c) Kevin Thiele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Cyperus eragrostis, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suchihfen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:48 PM CST

Τόπος

南化區, TW (Google, OSM)
Tectaria fuscipes - Photo (c) 蕭明昇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Tectaria fuscipes, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:00 PM CST
Blumea laciniata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Blumea laciniata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nawendy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:15 PM CST
Indigofera spicata - Photo (c) Yeachen Liu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Indigofera spicata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:16 PM CST
Cyperus haspan - Photo (c) Tom Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Cyperus haspan, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suchihfen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:54 PM CST

Τόπος

南化區, TW (Google, OSM)
Tectaria devexa - Photo (c) LINDA .EVF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Tectaria devexa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suchihfen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:48 PM CST

Τόπος

南化區, TW (Google, OSM)
Tectaria devexa - Photo (c) LINDA .EVF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Tectaria devexa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meiyi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 04:30 PM CST

Τόπος

善化區, TW (Google, OSM)
Oxalis corniculata - Photo (c) Norio Nomura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Oxalis corniculata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp066

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 03:20 PM CST
Youngia japonica formosana - Photo (c) 國立臺灣博物館, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Youngia japonica ssp. formosana, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp066

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 04:42 PM CST
Pteris ensiformis - Photo (c) creek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Pteris ensiformis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davis1003

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:46 AM CST
Blechnum orientale - Photo (c) 灶馬, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Blechnum orientale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

joyce1224

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:03 AM CST
Juncus prismatocarpus leschenaultii - Photo (c) 王文文, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Juncus prismatocarpus ssp. leschenaultii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist63680

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:25 PM CST
Lepisorus thunbergianus - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Lepisorus thunbergianus, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist63680

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:30 PM CST
Lepisorus thunbergianus - Photo (c) Kevin Faccenda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Lepisorus thunbergianus, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janywu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:11 PM CST
Christella parasitica - Photo (c) Forest & Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Christella parasitica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaichang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:13 PM CST

Τόπος

尖石鄉, TW (Google, OSM)
Lepidomicrosorium superficiale - Photo (c) 灶馬, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Lepidomicrosorium superficiale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaichang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 02:22 PM CST

Τόπος

尖石鄉, TW (Google, OSM)
Dryopteris formosana - Photo (c) 石川 Shihchuan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Dryopteris formosana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cora_li

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 08:30 AM CST
Microlepia strigosa - Photo (c) 艾草, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Microlepia strigosa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cora_li

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 08:40 AM CST
Diplazium dilatatum - Photo (c) 我不是華碩, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Diplazium dilatatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 03:10 PM CST
Diplazium pseudodoederleinii - Photo (c) Yeachen Liu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lecanorchis: Diplazium pseudodoederleinii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3931