Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieelmss

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 06:00 PM -03

Τόπος

Laguna (Google, OSM)
Rekoa palegon - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Rekoa palegon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieelmss

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:54 PM -03

Τόπος

Laguna (Google, OSM)
Lycosa erythrognatha - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Lycosa erythrognatha, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

gabrieelmss

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:35 PM -03

Τόπος

Laguna (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) bramblejungle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhcardo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 03:55 PM -03

Περιγραφή

Não é a planta! É o bichinho

Rekoa marius - Photo (c) swafford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by swafford
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Rekoa marius, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gremena

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 02:27 PM -03
Notascea brevispinula - Photo (c) andersonwarkentin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andersonwarkentin
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Notascea brevispinula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gremena

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Em busca de identificação.

Tatochila autodice - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Tatochila autodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisbento

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 10:22 AM -03
Automeris bilinea - Photo (c) karlapereira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Automeris bilinea, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisbento

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:22 PM -03
Abaeis albula - Photo (c) Gustavo Masuzzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gustavo Masuzzo
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Abaeis albula, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieelmss

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:17 PM -03

Τόπος

Laguna (Google, OSM)
Phoneutria - Photo (c) Luis F. C. de Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis F. C. de Lima
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Γένος Phoneutria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parque_nacional

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 10:19 AM -03

Περιγραφή

Jus.3.11

Taygetis drogoni - Photo (c) 
Siewert RR, Zacca T, Dias FMS, Freitas AVL, Mielke OHH, Casagrande MM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Taygetis drogoni, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnsci_icmbio

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:21 AM -03

Περιγραφή

Jus.3.10

Taygetis drogoni - Photo (c) 
Siewert RR, Zacca T, Dias FMS, Freitas AVL, Mielke OHH, Casagrande MM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Taygetis drogoni, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnsci_icmbio

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 11:20 AM -03

Περιγραφή

Mas.2.05

Taygetis drogoni - Photo (c) 
Siewert RR, Zacca T, Dias FMS, Freitas AVL, Mielke OHH, Casagrande MM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Taygetis drogoni, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieelmss

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 02:31 PM -03

Τόπος

Laguna (Google, OSM)
Eantis thraso - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Eantis thraso, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelosroberti

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:15 PM -03
Archaeoprepona demophon - Photo (c) Tom Horton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Horton
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Archaeoprepona demophon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnsci_icmbio

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 11:20 AM -03

Περιγραφή

Mas.2.05

Taygetis - Photo (c) Antonio Robles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Antonio Robles
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Γένος Taygetis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnsci_icmbio

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:21 AM -03

Περιγραφή

Jus.3.10

Taygetis - Photo (c) Antonio Robles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Antonio Robles
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Γένος Taygetis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 09:11 AM -04

Τόπος

Florida, Bolivia (Google, OSM)
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 04:45 PM -03
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:31 AM -03
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passarinhando

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:20 AM -03
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passarinhando

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:31 PM -03
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo-andreo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:04 AM -03
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo-andreo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:57 AM -03
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo-andreo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 12:13 PM -03
Pseudodebis ypthima - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Pseudodebis ypthima, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrizwollinger

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:41 PM -03
Idaea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Γένος Idaea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrizwollinger

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 09:09 PM -03

Τόπος

Enseada de Brito (Google, OSM)
Zygaenoidea - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Υπεροικογένεια Zygaenoidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrizwollinger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 10:39 AM -03

Τόπος

Enseada do Brito (Google, OSM)
Chromacris speciosa - Photo (c) josepayares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Chromacris speciosa, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrieelmss

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:29 PM -03

Τόπος

Laguna (Google, OSM)
Conura - Photo (c) manimiranda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Γένος Conura, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:28 PM -03
Rhetus - Photo (c) sandralamberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sandralamberts
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Γένος Rhetus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 12:09 PM -03
Ascia monuste - Photo (c) Bill Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Lucas
Η ταυτότητα του χρήστη leandroramosduarte: Ascia monuste, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1860