Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracechoy77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:38 ΜΜ CST
Solanum pseudocapsicum - Photo (c) symisme840, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by symisme840
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Solanum pseudocapsicum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevia23

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:25 ΜΜ -05
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nik_faizu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:34 ΜΜ +08
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raul620

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 09:29 ΠΜ CST
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmylegs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 03:43 ΜΜ EST
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 05:50 ΠΜ CST
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anayanciacevedo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 11:19 ΠΜ AST
Coccoloba uvifera - Photo (c) markg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markg
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Coccoloba uvifera, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mulletwu

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 01:27 ΜΜ CST
Hibiscus tiliaceus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Hibiscus tiliaceus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:53 ΜΜ CST
Odontonema tubaeforme - Photo (c) Jessie Aguilar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessie Aguilar
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Odontonema tubaeforme, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:35 ΠΜ CST
Wikstroemia indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Wikstroemia indica, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:30 ΠΜ CST
Elephantopus mollis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Elephantopus mollis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:47 ΜΜ CST
Blastus cochinchinensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Blastus cochinchinensis, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:38 ΠΜ CST
Polyspora axillaris - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Polyspora axillaris, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuocheng

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:11 ΜΜ CST
Blumea megacephala - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Blumea megacephala, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

ekingkong

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:31 ΠΜ CST

Τόπος

TW (Google, OSM)
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

naturalist8806

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:17 ΜΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

amygoog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:40 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, TW-TP, TW (Google, OSM)
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

gavin843

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:36 ΠΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

gavin843

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:37 ΠΜ CST

Τόπος

Taipei, TW-TP, TW (Google, OSM)
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

hua5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 12:06 ΜΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

chou4525

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:36 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

tmf0824

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:47 ΜΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

liubelinda

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:53 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

cychung

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:28 ΠΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

totomei

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 01:03 ΜΜ CST

Τόπος

TW (Google, OSM)
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

maoneow

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:51 ΠΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

summer82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 07:50 ΠΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

ray378

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 03:23 ΜΜ CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) chrisl232, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinlin2022

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:17 ΜΜ CST

Περιγραφή

山藥

Dioscorea alata - Photo (c) kerrycoleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kerrycoleman
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Dioscorea alata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinlin2022

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 01:21 ΜΜ CST
Alternanthera sessilis - Photo (c) Jim Huang(松葉蕨), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Huang(松葉蕨)
Η ταυτότητα του χρήστη leaf0605: Alternanthera sessilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 453214