Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpmorgan53

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Papilioninae - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Υποοικογένεια Papilioninae, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twags11

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:27 AM CDT
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachaellllove

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 06:57 PM CDT
Papilioninae - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Υποοικογένεια Papilioninae, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνόλια (Γένος Magnolia)

Παρατηρητής

amelia_in_texas

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 05:30 PM CDT
Μαγνόλια - Photo (c) Ignacio A. Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ignacio A. Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυγαριά (Vitex agnus-castus)

Παρατηρητής

blake158

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:43 AM CDT
Άγνος - Photo (c) Colin Chiu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Chiu
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nazjaz

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:23 AM CDT
Ratibida - Photo (c) Elizabeth Sellers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Ratibida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

checkstepper

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:11 AM CDT
Berberis trifoliolata - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Berberis trifoliolata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joan_gratton

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:29 AM CDT

Τόπος

Wimberley, TX, US (Google, OSM)
Yucca - Photo (c) larivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larivera
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Yucca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michgodf

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:04 PM CDT
Σολάνο - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesirem

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:02 AM CDT
Οξαλίδα - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mina11

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:05 PM CDT
Glandularia bipinnatifida - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Glandularia bipinnatifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonshupe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:09 PM CDT
Asclepias - Photo (c) MaLisa Spring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by MaLisa Spring
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannybob365

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 07:35 PM EDT
Manduca quinquemaculatus - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Manduca quinquemaculatus, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgie727

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 03:28 PM UTC
Manduca quinquemaculatus - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Manduca quinquemaculatus, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2021
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herbalevelyn

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 02:11 PM CDT
Euphorbia dentata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Euphorbia dentata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csparr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 08:54 AM CDT
Ratibida - Photo (c) Elizabeth Sellers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Ratibida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandy_katzur

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:10 AM UTC
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneemullins

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 02:07 PM UTC
Agkistrodon - Photo (c) Kirk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kirk
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Agkistrodon, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

willjaremkowright

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 03:38 PM UTC
Anolis - Photo (c) Gustavo Andrés Espinel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Andrés Espinel
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Anolis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkelly19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 03:06 PM EDT
Euphorbia marginata - Photo (c) Doug Grinbergs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Grinbergs
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Euphorbia marginata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

swcnature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 03:42 PM UTC
Xanthium - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Xanthium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfodias

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 12:36 AM -03

Τόπος

Resende Costa (Google, OSM)
Cingulata - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Τάξη Cingulata, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

miah_minoze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:11 AM +03
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiane76

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:59 AM EST

Περιγραφή

Flower

Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπάμια (Abelmoschus esculentus)

Παρατηρητής

miabella17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 10:59 AM MST

Τόπος

Sahuarita, AZ, US (Google, OSM)
Abelmoschus - Photo (c) Ton Rulkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γένος Abelmoschus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlake

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 11:00 AM UTC
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

sophia_keller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 08:54 AM UTC
Γλαύκα - Photo (c) Vearl Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneandari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 03:01 PM EST
Euphorbia pulcherrima - Photo (c) ConsultasAmbientales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ConsultasAmbientales
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Euphorbia pulcherrima, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

shayna54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Μάντηδες - Photo (c) Geoff Gallice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naetanp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 09:54 PM +07
Σκορπιοί - Photo (c) Robin Dawes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laughing_lemur: Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 437