Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonrikberg

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 11:09 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Papanoita ison haavan juuressa.

Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος - Photo (c) Татьяна Маврина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Маврина
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος (Pteromys volans)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuuannii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:04 ΜΜ EEST
Xanthoria parietina - Photo (c) John Thayer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Thayer
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mihantola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 05:01 ΜΜ EEST
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess1cua

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:04 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Lmao

Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainojuslen

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 02:46 ΜΜ EEST
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

elsi7

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:48 ΠΜ EEST
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eira15

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:55 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Pihlaja
Leppä
Koivu
Kuusi

Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronjaoikarinen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:02 ΠΜ EEST
Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

ronjaoikarinen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:03 ΠΜ EEST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

rasmus274

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:21 ΠΜ EEST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

rasmus274

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:22 ΠΜ EEST
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

saara31

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:32 ΠΜ EEST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

maxidionysus

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 01:47 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Pine family tree

Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

iiro3

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 11:17 ΠΜ EEST

Περιγραφή

No se

Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velhovirneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:42 ΜΜ EEST
Pleurozium schreberi - Photo (c) Adam Gordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Adam Gordon
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Pleurozium schreberi, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

velhovirneri

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:44 ΜΜ EEST
Σημύδα - Photo (c) TERI QUAINTANCE, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TERI QUAINTANCE
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

veera20

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 02:12 ΜΜ EEST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmus274

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:18 ΠΜ EEST
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

ronjaoikarinen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:05 ΠΜ EEST
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maijataskinen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:05 ΠΜ EEST
Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veera20

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 02:14 ΜΜ EEST
Pleurozium schreberi - Photo (c) Adam Gordon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Adam Gordon
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Pleurozium schreberi, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saul673

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 01:47 ΜΜ EEST
Calluna vulgaris - Photo (c) Karsten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Karsten
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Calluna vulgaris, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saul673

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 01:51 ΜΜ EEST
Juniperus communis - Photo (c) geirande, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Juniperus communis, Ένα μέλος του Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lotta34

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 03:17 ΜΜ EEST
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

jyri10

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:02 ΠΜ EEST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinkula

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:29 ΠΜ EEST
Vaccinium uliginosum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Vaccinium uliginosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juho18

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:59 ΠΜ EEST
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjfayer

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:00 ΜΜ EEST
Populus tremula - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Populus tremula, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinkula

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:36 ΠΜ EEST
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Vaccinium myrtillus, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsi7

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:34 ΠΜ EEST
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laihoel: Vaccinium myrtillus, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 250