Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:05 PM -03

Ετικέτες

Sycozoa gaimardi - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Sycozoa gaimardi, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:06 PM -03

Ετικέτες

Sycozoa gaimardi - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Sycozoa gaimardi, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:02 PM -03

Ετικέτες

Sycozoa sigillinoides - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Sycozoa sigillinoides, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:20 AM -03

Ετικέτες

Aplidium - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Γένος Aplidium, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 08:09 AM -03
Aplidium - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Γένος Aplidium, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 08:08 AM -03

Ετικέτες

Sycozoa sigillinoides - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Sycozoa sigillinoides, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 08:07 AM -03

Ετικέτες

Sycozoa sigillinoides - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Sycozoa sigillinoides, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 12:59 PM -03
Pyura legumen - Photo (c) Mauro Marcinkevicius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Pyura legumen, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 11:25 AM -03
Paramolgula gregaria - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Paramolgula gregaria, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 01:38 PM -03
Sycozoa gaimardi - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Sycozoa gaimardi, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 01:07 PM -04
Styela clava - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Styela clava, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 11:39 AM -03
Polyzoa opuntia - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Polyzoa opuntia, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 03:27 PM -03
Cnemidocarpa verrucosa - Photo (c) Cristian Lagger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Cnemidocarpa verrucosa, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 11:45 AM -03
Paramolgula gregaria - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Paramolgula gregaria, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 04:20 PM -03
Aplidium fuegiense - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Aplidium fuegiense, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 05:06 PM -03
Aplidium fuegiense - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Aplidium fuegiense, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 05:26 PM -03
Distaplia cylindrica - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Distaplia cylindrica, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 06:44 PM -03
Cnemidocarpa verrucosa - Photo (c) Cristian Lagger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Cnemidocarpa verrucosa, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 12:26 PM -03
Sycozoa gaimardi - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Sycozoa gaimardi, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 10:03 AM -03
Loxechinus albus - Photo (c) Victor Molina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Loxechinus albus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 10:04 AM -03
Paramolgula gregaria - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Paramolgula gregaria, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 01:32 PM -03
Aplidium fuegiense - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Aplidium fuegiense, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2018 03:06 PM -03
Paramolgula gregaria - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Paramolgula gregaria, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2018 05:57 PM -03
Paramolgula gregaria - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Paramolgula gregaria, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandropuente

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 10:36 PM -03
Ciona intestinalis - Photo (c) Kevin C. K. Ma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Ciona intestinalis, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 12:14 PM -04

Περιγραφή

Buceo 1 20-04 max profundida 25 m, temperatura agua 13 C

Ετικέτες

Cnemidocarpa ohlini - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Cnemidocarpa ohlini, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 02:42 PM -03
Ascidiacea - Photo (c) Eric Burgers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Ομοταξία Ascidiacea, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 03:20 PM -03

Ετικέτες

Polyzoa opuntia - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Polyzoa opuntia, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 05:04 PM -03

Ετικέτες

Lissoclinum - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Γένος Lissoclinum, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 05:03 PM -03

Ετικέτες

Lissoclinum - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη laggercristian: Γένος Lissoclinum, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 155