Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgangribbs

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:04 PM EDT
Augochloropsis metallica - Photo (c) Jim McCulloch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Σύνθετο Augochloropsis metallica, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wardrransdell

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:21 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madi_18

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:27 PM EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floracliff

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022

Περιγραφή

photo taken by Community Montessori student during the 2022 City Nature Challenge

Ornithogalum umbellatum - Photo (c) Samanta Conte, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samanta Conte
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Ornithogalum umbellatum, Ένα μέλος του Ορνιθόγαλο (Γένος Ornithogalum)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floracliff

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022

Περιγραφή

photo taken by Community Montessori student during the 2022 City Nature Challenge

Glechoma hederacea - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peblum

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:36 PM EDT
Lonicera maackii - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peblum

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:31 PM EDT
Viola striata - Photo (c) Tim Hite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tim Hite
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Viola striata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)

Παρατηρητής

lestex48

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:10 PM EDT
Αφιδόμορφα - Photo (c) bev wigney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bev wigney
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_g1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:38 PM EDT
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stratness
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Euonymus fortunei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίανθος (Γένος Dianthus)

Παρατηρητής

spackl

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:53 PM EDT
Δίανθος - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliejoiner

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:51 PM EDT
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stratness
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Euonymus fortunei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_g1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:42 PM EDT
Lonicera maackii - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

rickmetzger

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:51 PM EDT
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ky2c2t

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:51 PM EDT
Nasturtium officinale - Photo (c) emanon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by emanon
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Nasturtium officinale, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beejayky

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:09 PM EDT
Boloria bellona - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt Lehman
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Boloria bellona, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lestex48

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:27 PM EDT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danpatrick

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:15 PM EDT
Zizia aptera - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Zizia aptera, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

peblum

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:23 PM EDT
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

filfish

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 01:35 PM BST
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fakaesva

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 08:30 PM ADT
Stylophorum diphyllum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Stylophorum diphyllum, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reupurtbones

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 04:38 PM CDT

Τόπος

Lost River Cave (Google, OSM)
Stictocephala bisonia - Photo (c) pierrickb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pierrickb
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Stictocephala bisonia, Ένα μέλος του Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 10:47 AM CDT
Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdub33

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 11:07 AM UTC
Incilius - Photo (c) miwi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by miwi
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Γένος Incilius, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_french

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 07:55 PM EDT
Latrodectus - Photo (c) Clayton Bownds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clayton Bownds
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Γένος Latrodectus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:38 PM EDT
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:26 AM CDT
Microcentrum retinerve - Photo (c) Stott Noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stott Noble
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Microcentrum retinerve, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy540

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 05:33 PM EDT
Erigeron strigosus - Photo (c) Tiia Monto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Erigeron strigosus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_pilcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:34 AM EDT
Acanalonia bivittata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Acanalonia bivittata, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrikoontz

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:13 PM EDT

Περιγραφή

I dislodged a couple of these when I was watering my flower bed. They flew up and landed on the house. (This is two views of the same insect.)

Acanalonia conica - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Acanalonia conica, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο (Γένος Viburnum)

Παρατηρητής

kim1219

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:47 AM UTC
Βιβούρνο - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη kzim: Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 99