Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falloon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:07 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Cross between siphilitica and cardinalis, both found in the area.

Lobelia × speciosa - Photo (c) sam_stuber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sam_stuber
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Lobelia × speciosa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 02:38 ΜΜ CST

Ετικέτες

Chasmanthium latifolium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Chasmanthium latifolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 02:11 ΜΜ CDT
Carex squarrosa - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Carex squarrosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:48 ΜΜ CDT
Pycnanthemum tenuifolium - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Pycnanthemum tenuifolium, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:41 ΜΜ CDT
Asclepias hirtella - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Asclepias hirtella, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:42 ΜΜ CDT
Amorpha canescens - Photo (c) ljbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Amorpha canescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 03:00 ΜΜ CDT
Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Asclepias tuberosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbildner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:50 ΜΜ CDT
Veratrum virginicum - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Veratrum virginicum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_mcfadden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 10:50 ΠΜ CDT
Setaria faberi - Photo (c) P Birnbaum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by P Birnbaum
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Setaria faberi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara50

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 12:02 ΜΜ CDT

Τόπος

Labadie, MO, US (Google, OSM)
Aplectrum hyemale - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Aplectrum hyemale, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

dry sandy prairie with shallow bedrock

Viola sagittata - Photo (c) John Boldt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boldt
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Viola sagittata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:18 ΠΜ CDT
Agrimonia parviflora - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Agrimonia parviflora, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:24 ΜΜ CDT
Lithospermum incisum - Photo (c) Brent Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent Franklin
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Lithospermum incisum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 09:32 ΠΜ CDT
Symphyotrichum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 10:47 ΠΜ CDT
Symphyotrichum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:54 ΠΜ CDT
Thelesperma filifolium - Photo (c) Philip Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Woods
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Thelesperma filifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sci_punk

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 08:46 ΠΜ CDT
Euphorbia missurica - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Euphorbia missurica, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:10 ΠΜ CDT
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) plantperson7654, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:20 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Silphium laciniatum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Silphium laciniatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

behr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:45 ΜΜ EDT
Centaurea stoebe - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Centaurea stoebe, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:28 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Lespedeza capitata - Photo (c) Mathias Hughey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mathias Hughey
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Lespedeza capitata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterl1337

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 02:32 ΜΜ CDT
Humulus scandens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkfrey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:48 ΜΜ CDT

Τόπος

Hermitage, MO, US (Google, OSM)
Andropogon gerardi - Photo (c) Diane Wetherbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diane Wetherbee
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkfrey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:48 ΜΜ CDT

Τόπος

Hermitage, MO, US (Google, OSM)
Sorghastrum nutans - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Sorghastrum nutans, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkfrey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:51 ΜΜ CDT

Τόπος

Hermitage, MO, US (Google, OSM)
Chasmanthium latifolium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Chasmanthium latifolium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eoconnell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 02:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

EMO-0140

Panicum capillare - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Panicum capillare, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

cararogers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:13 ΜΜ CDT
Λουλούδι Του Πάθους - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mya_long

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 02:28 ΜΜ CDT
Humulus scandens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audlee15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 05:27 ΜΜ CDT

Τόπος

Winfield, MO, US (Google, OSM)
Chamaecrista fasciculata - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Chamaecrista fasciculata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frandsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 10:22 ΠΜ CDT
Lespedeza cuneata - Photo (c) tlit46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tlit46
Η ταυτότητα του χρήστη kwynne: Lespedeza cuneata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2996