Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willy276

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 07:52 PM EDT
Panulirus argus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus argus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyasulikowski

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 04:24 PM -06
Panulirus gracilis - Photo (c) Cristian M. Galván Villa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cristian M. Galván Villa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus gracilis, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:14 PM PDT

Τόπος

Carlsbad, CA, USA (Google, OSM)
Panulirus interruptus - Photo (c) patnitsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by patnitsa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus interruptus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:02 AM AWST
Panulirus cygnus - Photo (c) Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus cygnus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shrike2

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 08:10 AM PDT
Panulirus interruptus - Photo (c) patnitsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by patnitsa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus interruptus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneedray

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:26 AM PDT
Panulirus interruptus - Photo (c) patnitsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by patnitsa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus interruptus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annelaudisoit

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:38 PM EAT

Τόπος

Tanzanie (Google, OSM)
Panulirus versicolor - Photo (c) Elias Levy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus versicolor, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Αστακός (Panulirus regius)

Παρατηρητής

aristidetakoukam

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022

Τόπος

None (Google, OSM)

Περιγραφή

~ Cause of death: Chassé~ Hunted with: filets~ State of the animal: Mort~ Where is the animal?: Dans un estuaire

Ετικέτες

Πράσινος Αστακός - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Πράσινος Αστακός (Panulirus regius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msminerva

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 01:34 PM EST
Panulirus argus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus argus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:59 PM AWST
Panulirus cygnus - Photo (c) Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus cygnus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parobbert

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:18 PM EST

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR1020.JPG

Panulirus argus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus argus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:46 AM MDT
Panulirus inflatus - Photo (c) Comunidad y Biodiversidad A. C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Comunidad y Biodiversidad A. C.
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus inflatus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelvasquez20

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2016 04:49 PM CST
Panulirus inflatus - Photo (c) Comunidad y Biodiversidad A. C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Comunidad y Biodiversidad A. C.
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus inflatus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinemanko

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Palinurus elephas - Photo (c) xavi salvador costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by xavi salvador costa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Palinurus elephas, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinemanko

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:40 PM CEST
Scyllarus arctus - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Scyllarus arctus, Ένα μέλος του Λασποκαβούρια (Οικογένεια Scyllaridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_stump

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:39 AM EDT

Τόπος

South Bimini, BS (Google, OSM)
Panulirus argus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus argus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cduchatel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:42 PM AEST

Τόπος

Flinders Reef (Google, OSM)
Panulirus versicolor - Photo (c) Elias Levy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus versicolor, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richx915

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:07 AM EDT
Panulirus argus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus argus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianfrs

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Apulia, IT (Google, OSM)
Palinurus elephas - Photo (c) xavi salvador costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by xavi salvador costa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Palinurus elephas, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederico_almada

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Palinurus elephas - Photo (c) xavi salvador costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by xavi salvador costa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Palinurus elephas, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farwes

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:57 AM PDT
Panulirus interruptus - Photo (c) patnitsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by patnitsa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus interruptus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farwes

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:21 AM PDT

Περιγραφή

There were dozens of these dead/half eaten lobsters along the tide edge

Panulirus interruptus - Photo (c) patnitsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by patnitsa
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus interruptus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmanuel65

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 05:04 PM -03
Panulirus penicillatus - Photo (c) Daniela Kupschus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniela Kupschus
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus penicillatus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiyin

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:06 PM HKT
Ancylocaris brevicarpalis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Ancylocaris brevicarpalis, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasinitourguide

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 11:45 AM EAT

Περιγραφή

Ca. 10mm, by-harvest with sea lettuce near Sonneratia alba, intertidal zone

Amphipoda - Photo (c) Jackson W.F. Chu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Τάξη Amphipoda, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:00 PM +11
Ancylocaris brevicarpalis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Ancylocaris brevicarpalis, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Thor amboinensis - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Thor amboinensis, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Gnathophyllum americanum - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Gnathophyllum americanum, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_91

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:55 PM CEST

Τόπος

sistiana (Google, OSM)
Periclimenes amethysteus - Photo (c) François Roche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by François Roche
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Periclimenes amethysteus, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulakahumbu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 02:53 PM EAT

Τόπος

watamu marine park (Google, OSM)
Panulirus penicillatus - Photo (c) Daniela Kupschus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniela Kupschus
Η ταυτότητα του χρήστη ksprague: Panulirus penicillatus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9521