Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist41481

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 05:26 ΜΜ MSK
Matteuccia struthiopteris - Photo (c) naturalheritagetech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturalheritagetech
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Matteuccia struthiopteris, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist41481

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 05:46 ΜΜ MSK
Lunaria rediviva - Photo (c) Мольдон Иван, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Мольдон Иван
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Lunaria rediviva, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist41481

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 06:43 ΜΜ MSK
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:38 ΜΜ MSK
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:47 ΜΜ MSK
Pulmonaria obscura - Photo (c) mwri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Pulmonaria obscura, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:49 ΜΜ MSK
Scrophularia nodosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Rockstein
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Scrophularia nodosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:19 ΜΜ MSK
Silene latifolia - Photo (c) Alexander Rausch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Rausch
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Silene latifolia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:32 ΜΜ MSK
Acer platanoides - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FreckLes
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Acer platanoides, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

ivanivanovich

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:55 ΜΜ MSK
Λευκή Ιτιά - Photo (c) Nikolay Panasenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolay Panasenko
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Λευκή Ιτιά (Salix alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 06:45 ΜΜ MSK
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrfischer

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:04 ΜΜ +03
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardvashalomidze

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:20 ΜΜ UTC
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Fraxinus pennsylvanica, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:03 ΜΜ MSK
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:01 ΜΜ MSK
Silene latifolia - Photo (c) Alexander Rausch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Rausch
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Silene latifolia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

skakovsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:26 ΜΜ MSK
Κράταιγος - Photo (c) adippe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakimi_kamila

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:27 ΜΜ +03
Athyrium filix-femina - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Athyrium filix-femina, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

hakimi_kamila

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:46 ΠΜ +03
Αρρενοπτέρη - Photo (c) kates17, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kates17
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakimi_kamila

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:11 ΜΜ +03
Stachys palustris - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Stachys palustris, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ami_lena

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:27 ΜΜ MSK

Τόπος

Москва (Google, OSM)
Koeleria - Photo (c) Eric Lamb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eric Lamb
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Γένος Koeleria, Ένα μέλος του Αβενίνες (Υποφυλή Aveninae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fodina_ulyana

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:19 ΜΜ MSK
Carex pilosa - Photo (c) Sigitas Juzėnas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigitas Juzėnas
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Carex pilosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fodina_ulyana

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:27 ΜΜ MSK
Euonymus verrucosus - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Euonymus verrucosus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_tikhonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:45 ΠΜ +13
Omalotheca sylvatica - Photo (c) olesyavtilia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Omalotheca sylvatica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fodina_ulyana

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:15 ΜΜ MSK
Chaerophyllum aromaticum - Photo (c) missnarjess, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by missnarjess
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Chaerophyllum aromaticum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noskurnos

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 07:43 ΜΜ MSK
Πεντάνευρο Το Μεγάλο - Photo (c) lemonsnapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Πεντάνευρο Το Μεγάλο (Plantago major)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratvmvmbrosvm

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:52 ΜΜ MSK
Lathyrus sylvestris - Photo (c) missnarjess, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by missnarjess
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Lathyrus sylvestris, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

saitamayarik

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:30 ΜΜ MSK
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freezzelaj

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:52 ΜΜ MSK
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandkate

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 06:33 ΜΜ MSK

Τόπος

Москва (Google, OSM)
Plantago media - Photo (c) Diana V. Tretyakova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana V. Tretyakova
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Plantago media, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Υπογένος Plantago)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noskurnos

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:27 ΜΜ MSK
Lolium perenne - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Lolium perenne, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardvashalomidze

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:28 ΜΜ MSK
Solanum dulcamara - Photo (c) Alexander Baransky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Baransky
Η ταυτότητα του χρήστη kseniapopova: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 67