Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joooom

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Muehlenbeckia astonii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Muehlenbeckia astonii, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodmanbeans

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 05:17 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Not too sure what these are, could be a couple species. An ID would be much appreciated!

Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zedsowerby

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Entoloma hochstetteri - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Entoloma hochstetteri, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zedsowerby

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Lepas - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Γένος Lepas, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaschf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 10:32 ΠΜ NZDT
Solanum laciniatum - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Solanum laciniatum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

debriana

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:24 ΜΜ NZST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

sayurid

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 08:51 ΜΜ NZST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

eoyston

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 11:39 ΠΜ NZST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

debriana

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:24 ΜΜ NZST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

ryaninnz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 12:50 ΜΜ NZST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

sophie-g

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 03:03 ΜΜ NZST

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

L3T1

Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 03:40 ΜΜ NZST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

sophie-g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

L3T1

Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

gemstom

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 11:06 ΠΜ NZST
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frances_price

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 03:27 ΜΜ NZST

Τόπος

Timaru, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Solanum laciniatum - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Solanum laciniatum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btforester

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 04:05 ΜΜ NZST
Solanum laciniatum - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Solanum laciniatum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandgodon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 05:09 ΜΜ NZDT
Styphelia nesophila - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Styphelia nesophila, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyler_m

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 10:17 ΠΜ NZDT

Τόπος

Ross, New Zealand (Google, OSM)
Paesia scaberula - Photo (c) John B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John B
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Paesia scaberula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 03:18 ΜΜ NZST
Camellia - Photo (c) autan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Γένος Camellia, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyler_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 12:53 ΜΜ NZST
Bolbitius titubans - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Bolbitius titubans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dugald_wilson

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:27 ΜΜ NZST

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)
Podocarpus laetus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Podocarpus laetus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maia105

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 03:49 ΜΜ UTC
Parsonsia heterophylla - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Parsonsia heterophylla, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyler_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 03:10 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Location very iffy, but somewhere up dyers pass

Myoporum laetum - Photo (c) John Game, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Myoporum laetum, Ένα μέλος του Μυόπορο (Γένος Myoporum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη Η Αμελημένη (Malva neglecta)

Παρατηρητής

skyler_m

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 01:36 ΜΜ NZDT
Μαλάχη Η Αμελημένη - Photo (c) emilyk04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Μαλάχη Η Αμελημένη (Malva neglecta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanon

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 05:57 ΜΜ HKT
Hemiphaga novaeseelandiae novaeseelandiae - Photo (c) Justin Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Hemiphaga novaeseelandiae ssp. novaeseelandiae, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_richardson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:58 ΜΜ NZST

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)
Rubus schmidelioides - Photo (c) David Lyttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Lyttle
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Rubus schmidelioides, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zedsowerby

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Coprosma propinqua - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Coprosma propinqua, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyler_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:35 ΠΜ NZST

Περιγραφή

550m altitude

Aciphylla aurea - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Aciphylla aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majo00

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:09 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Going down the wee trail (from green 'power box') on Redfern Tce towards the Morning Star Track.

Coprosma - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη krmorison: Γένος Coprosma, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 29