Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:22 ΠΜ EDT
Anaxyrus terrestris - Photo (c) Micheal Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Anaxyrus terrestris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:24 ΠΜ EDT
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Libellula vibrans, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:26 ΠΜ EDT
Pisaurina mira - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Pisaurina mira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:28 ΠΜ EDT
Eumeninae - Photo (c) 唐展鴻, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 唐展鴻
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Υποοικογένεια Eumeninae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:56 ΠΜ EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Stewart Blackwell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stewart Blackwell
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:14 ΜΜ EDT
Pontederia cordata - Photo (c) mfeaver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mfeaver
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Pontederia cordata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The flower, not the tree

Αναρριχητική Σάλπιγγα - Photo (c) Gary House, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary House
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Αναρριχητική Σάλπιγγα (Campsis radicans)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The tree, not the flower

Liquidambar styraciflua - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Liquidambar styraciflua, Ένα μέλος του Υγράμβαρη (Γένος Liquidambar)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:00 ΜΜ EDT
Πράσινη Ανόλη - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:02 ΜΜ EDT
Anasaitis canosus - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Anasaitis canosus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:22 ΜΜ EDT
Amblyomma americanum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Amblyomma americanum, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:16 ΠΜ EDT
Trypoxylon politum - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Trypoxylon politum, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deslinger

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:42 ΠΜ EDT
Romalea microptera - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Romalea microptera, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btwomey

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:17 ΠΜ EDT
Athyrium asplenioides - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Athyrium asplenioides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btwomey

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:30 ΜΜ EDT
Melothria pendula - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Melothria pendula, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea49509

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 09:37 ΠΜ EDT
Baccharis halimifolia - Photo (c) Caleb Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caleb Paul
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Baccharis halimifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea49509

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 10:18 ΠΜ EDT
Iris virginica - Photo (c) Jay Gilliam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Gilliam
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Iris virginica, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hylianriley

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 10:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Ravenel (Google, OSM)
Erythemis simplicicollis - Photo (c) Roger Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggyluvr

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 02:41 ΜΜ EDT
Αρουραίος Του Βαμβακιού - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Αρουραίος Του Βαμβακιού (Sigmodon hispidus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjhughes926

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 01:30 ΜΜ EDT
Malacosoma disstria - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Malacosoma disstria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjhughes926

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 02:07 ΜΜ EDT
Minuca minax - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Minuca minax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen647

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:48 ΜΜ EDT
Lithobates grylio - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Lithobates grylio, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btwomey

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 12:05 ΜΜ EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btwomey

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 12:05 ΜΜ EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btwomey

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 12:44 ΜΜ EDT
Azolla caroliniana - Photo (c) Cade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cade
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Azolla caroliniana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashtonmuffin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 11:59 ΠΜ EDT
Hyla squirella - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Hyla squirella, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaygr

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 01:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In swamp

Minuca pugnax - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Minuca pugnax, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndprincipe

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:58 ΠΜ EDT
Elaeagnus pungens - Photo (c) Kenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenny
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Elaeagnus pungens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wheelski

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:02 ΠΜ EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wheelski

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:30 ΠΜ EDT
Minucini - Photo (c) Pete Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pete Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kriswheeler: Φυλή Minucini, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 202