Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 04:34 PM HST
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmanduley

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 12:05 PM CDT

Περιγραφή

Cedar elm aphid galls

Eriophyidae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Οικογένεια Eriophyidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 03:23 PM HST
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 03:22 PM HST
Nandina domestica - Photo (c) theresacobb20, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theresacobb20
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Nandina domestica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 03:22 PM HST
Photinia serratifolia - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Photinia serratifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 04:25 PM HST
Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 04:29 PM HST
Symphoricarpos orbiculatus - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Symphoricarpos orbiculatus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 04:34 PM HST
Lycoperdon pyriforme - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Lycoperdon pyriforme [inactive], Ένα μέλος του Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 05:11 PM HST
Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο - Photo (c) H. Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο (Lycoperdon perlatum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 05:08 PM HST
Lonicera maackii - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 04:39 PM HST
Lonicera japonica - Photo (c) Kendall Falkner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kendall Falkner
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 04:44 PM HST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 05:24 PM HST
Prunus caroliniana - Photo (c) Terry Woodward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Woodward
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Prunus caroliniana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 04:08 PM HST
Cerastium - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Γένος Cerastium, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick30

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 04:24 PM CST
Nandina domestica - Photo (c) theresacobb20, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theresacobb20
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Nandina domestica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick30

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 04:28 PM CST
Geum canadense - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Geum canadense, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmanduley

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 12:43 PM CDT
Viola - Photo (c) clhulse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by clhulse
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick30

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 11:04 AM CDT
Astragalus crassicarpus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Astragalus crassicarpus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmanduley

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 11:04 AM CDT
Astragalus crassicarpus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Astragalus crassicarpus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmanduley

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 02:05 PM CDT
Escobaria missouriensis - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Escobaria missouriensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

rhgrayson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Helianthus grosseserratus - Photo (c) Matt Harmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Harmon
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Helianthus grosseserratus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amymoonlady

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 01:21 PM CDT
Penstemon cobaea - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Penstemon cobaea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amymoonlady

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 01:28 PM CDT
Scutellaria drummondii - Photo (c) Traci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Traci
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Scutellaria drummondii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick30

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 04:24 PM CST
Nandina - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Γένος Nandina, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maya-masters-fairman

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 11:35 AM CDT

Περιγραφή

Texas yellow stargrass

Hypoxis hirsuta - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Hypoxis hirsuta, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick30

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 11:47 AM CDT
Mimosa quadrivalvis platycarpa - Photo (c) Melanie Schuchart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melanie Schuchart
Η ταυτότητα του χρήστη kristikerr: Mimosa quadrivalvis var. platycarpa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26