Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:13 PM MDT
Elymus smithii - Photo (c) Hanna Davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Elymus smithii, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:11 PM MDT
Hopia obtusa - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Hopia obtusa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:21 AM MDT
Euphorbia marginata - Photo (c) Doug Grinbergs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Euphorbia marginata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:50 PM MDT
Phymata americana - Photo (c) DinGo OcTavious, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Phymata americana, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:47 AM MDT
Verbena bracteata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Verbena bracteata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 01:26 PM MDT
Eriogonum annuum - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Eriogonum annuum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:42 AM MDT
Sorghum halepense - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Sorghum halepense, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:10 AM MDT
Hopia obtusa - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Hopia obtusa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:58 PM MDT
Zinnia grandiflora - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Zinnia grandiflora, Ένα μέλος του Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:25 AM MDT
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:19 PM MDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:46 PM MDT
Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη - Photo (c) spohlman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη (Campanula rotundifolia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:55 AM MDT
Ratibida columnifera - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Ratibida columnifera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:37 AM MDT
Thelesperma megapotamicum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Thelesperma megapotamicum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:08 PM MDT
Eriogonum annuum - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Eriogonum annuum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

brunettekl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 12:26 PM MST

Περιγραφή

Mountain lion tracks in the Mills Canyon Campground. There were tons of tracks in the area leading to the river and back, and along many old two-track roads. Tried to take 2 pictures of each track for clarity.

Πούμα - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Πούμα (Puma concolor)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcox

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 09:24 AM EDT
Cucurbita foetidissima - Photo (c) Daniel Donovan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Cucurbita foetidissima, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

codystricker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:55 PM CDT
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

jonenaujokaityte

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 02:55 PM MDT
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

achandleriii0502

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 10:25 AM MDT

Τόπος

Santa Fe, NM, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Discovered by fountain in our garden in East Side of town.

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) Derek Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

achandleriii0502

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 10:25 AM MDT

Τόπος

Santa Fe, NM, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Discovered by fountain in our garden in East Side of town.

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) Derek Scott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancycox1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 11:37 AM MDT
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαύη (Γένος Agave)

Παρατηρητής

madisongloyna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 11:17 AM MDT
Αγαύη - Photo (c) La Rata Mutante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 03:55 PM CDT
Asclepias latifolia - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Asclepias latifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dburrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:38 PM EDT
Corydalis aurea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Corydalis aurea, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen2j

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 08:15 PM UTC
Mentzelia nuda - Photo (c) ellen hildebrandt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Mentzelia nuda, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

mandrakesandmuggles

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 09:28 AM UTC
Astragalus bisulcatus - Photo (c) ashegan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Astragalus bisulcatus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dburrell

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 04:14 PM EDT

Περιγραφή

Very small, white flowers with five, regular parts, approx. 3 mm wide. Foliage is hirsute and spiny on the margins. Silvery sheen when viewed in large clumps or carpets.

Cryptantha crassisepala - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Cryptantha crassisepala, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 01:21 PM HST
Ulmus pumila - Photo (c) -adrienne-, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Ulmus pumila, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostlongspur

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:37 PM PDT
Lycium pallidum - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kristenwarren: Lycium pallidum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 87