Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

canyonwren4

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 10:35 AM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wholisticmidwife

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 08:21 PM CDT
Triadica sebifera - Photo (c) Jan Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Ho
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Triadica sebifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lespearce

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 08:20 AM CDT
Xanthosoma sagittifolium - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Xanthosoma sagittifolium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)

Παρατηρητής

lovemothernature

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 02:57 PM CDT
Αλμυρίκι - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich451

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 10:02 AM UTC
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

lovemothernature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020 10:42 AM CST
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

plsommer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 11:31 AM CST
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

jhamby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 08:48 AM CST
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

nancy65

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 09:35 AM UTC
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 09:33 AM CST
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 03:32 PM CST

Περιγραφή

Arundo along ROW, mixed in with bamboo.

Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

nezar

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 01:21 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 05:44 PM CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 03:14 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 03:20 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 10:06 AM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 04:51 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

aenglandbiol

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 08:10 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

mads2727

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 04:52 PM CDT

Περιγραφή

Bamboo, sturdy, pole line

Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

madisong

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 12:07 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 09:26 AM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

mhightower

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 05:05 PM CDT

Περιγραφή

TAMUCC 2017

Arundinoideae - Photo (c) Christa Rittberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christa Rittberg
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Υποοικογένεια Arundinoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

andrewbrummer

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 04:15 PM CDT
Arundinoideae - Photo (c) Christa Rittberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christa Rittberg
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Υποοικογένεια Arundinoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 11:03 AM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

demori

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 08:04 PM CDT

Περιγραφή

Fabio Spring 2017

Arundinoideae - Photo (c) Christa Rittberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christa Rittberg
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Υποοικογένεια Arundinoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

sheridanpaige

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 11:57 AM CDT
Arundinoideae - Photo (c) Christa Rittberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christa Rittberg
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Υποοικογένεια Arundinoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

alan153

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 06:46 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

aavila12

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2016 03:36 PM CDT
Καλαμιά - Photo (c) Peggy Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peggy Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Καλαμιά (Arundo donax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

csalazar22

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 06:02 PM CDT
Arundinoideae - Photo (c) Christa Rittberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christa Rittberg
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Υποοικογένεια Arundinoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

alysia1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 10:26 AM UTC
Arundinoideae - Photo (c) Christa Rittberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christa Rittberg
Η ταυτότητα του χρήστη kristen_e: Υποοικογένεια Arundinoideae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 112