Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darbinos

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 11:43 AM +14
Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Forficula auricularia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 09:30 AM EET
Gagea peduncularis - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Gagea peduncularis, Ένα μέλος του Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 11:00 AM EET
Gagea peduncularis - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Gagea peduncularis, Ένα μέλος του Γαγέα (Γένος Gagea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriskazil

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:20 PM EEST

Τόπος

Thessalia, Greece (Google, OSM)
Opilio - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Γένος Opilio, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες Οικογένεια Phalangiidae

Παρατηρητής

darbinos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 03:02 PM +14
Φαλαγγίδες - Photo (c) Jens Thorving Andersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian728

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 05:10 PM UTC
Saga hellenica - Photo (c) diegoreggianti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Saga hellenica, Ένα μέλος του Σάγκα (Γένος Saga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολίτικη Σφήκα Vespa orientalis

Παρατηρητής

linartheo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Greece (Google, OSM)
Ανατολίτικη Σφήκα - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Ανατολίτικη Σφήκα (Vespa orientalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian728

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 05:10 PM UTC
Σάγκα - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Σάγκα (Γένος Saga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουστέρα Της Πελοποννήσου Podarcis peloponnesiacus

Παρατηρητής

tommy_c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 08:55 AM UTC
Γουστέρα Της Πελοποννήσου - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Γουστέρα Της Πελοποννήσου (Podarcis peloponnesiacus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολίτικη Σφήκα Vespa orientalis

Παρατηρητής

daxkifa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 08:58 AM +03
Ανατολίτικη Σφήκα - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Ανατολίτικη Σφήκα (Vespa orientalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας Ο Δύδιμος Lyristes gemellus

Παρατηρητής

shayzdy

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 12:39 PM EEST
Τζίτζικας Ο Δύδιμος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Τζίτζικας Ο Δύδιμος (Lyristes gemellus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολίτικη Σφήκα Vespa orientalis

Παρατηρητής

robayne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:30 AM +03

Τόπος

Rhodes (Google, OSM)
Ανατολίτικη Σφήκα - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Ανατολίτικη Σφήκα (Vespa orientalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες Οικογένεια Mantidae

Παρατηρητής

bozhana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:14 AM EEST
Hierodula transcaucasica - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Hierodula transcaucasica, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:50 PM CET
Fumaria judaica judaica - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Fumaria judaica ssp. judaica, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 12:16 PM EET
Dianthus crinitus crinitus - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Dianthus crinitus ssp. crinitus, Ένα μέλος του Δίανθος Ο Μακρυμάλλης (Dianthus crinitus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:50 PM CET
Φουμάρια - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 06:15 PM EEST
Fumaria macrocarpa - Photo (c) Eleftherios Katsillis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Fumaria macrocarpa, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακό Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens

Παρατηρητής

francescocecere

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 07:51 PM EEST

Τόπος

Petaloudes, Grecia (Google, OSM)
Μεσογειακό Κυπαρίσσι - Photo (c) Taoujouti Abdelmouhaïmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Μεσογειακό Κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gourojohn

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 02:09 PM EEST

Τόπος

Prasonisi, Greece (Google, OSM)
Juniperus turbinata - Photo (c) gentoo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Juniperus turbinata, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρίσσι Γένος Cupressus

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2014 06:54 PM CEST

Ετικέτες

Κυπαρίσσι - Photo (c) Taoujouti Abdelmouhaïmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρκευθος Η Μακρόκαρπη Juniperus macrocarpa

Παρατηρητής

robayne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:34 PM +03

Τόπος

Pefkos Village (Google, OSM)
Άρκευθος Η Μακρόκαρπη - Photo (c) José Luis Romero Rego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Άρκευθος Η Μακρόκαρπη (Juniperus macrocarpa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliyakov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Quercus aucheri - Photo (c) Katya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Quercus aucheri, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραγκοσυκιά Opuntia ficus-indica

Παρατηρητής

joko69

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 08:04 PM EEST
Φραγκοσυκιά - Photo (c) natomapaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Φραγκοσυκιά (Opuntia ficus-indica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουρμαδιά Γένος Phoenix

Παρατηρητής

lucievejsk

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:40 AM EEST
Phoenix canariensis - Photo (c) Madeira Walking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Phoenix canariensis, Ένα μέλος του Χουρμαδιά (Γένος Phoenix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrazielski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:10 PM +03

Τόπος

Rodos (Google, OSM)
Αγιοβασιλίτσα - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Αγιοβασιλίτσα (Drimia aphylla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 11:31 AM EEST
Pterocephalus plumosus - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Pterocephalus plumosus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savvaszafeiriou

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 06:49 PM +13

Περιγραφή

On Q. infectoria - asexual generation

Andricus quercustozae - Photo (c) naturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Andricus quercustozae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 09:57 AM EEST
Delphinium peregrinum - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Delphinium peregrinum, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlvonblixen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:33 AM +03
Messor wasmanni - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Messor wasmanni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darbinos

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 10:12 AM SST
Aphaenogaster - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη konstakal: Γένος Aphaenogaster, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7552