Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvegaher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 04:41 ΜΜ AST
Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henri Holbrook
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keishacharlene

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:11 ΜΜ AST
Clathrus roseovolvatus - Photo (c) Lisa Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lisa Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Clathrus roseovolvatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keishacharlene

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:12 ΜΜ AST
Calodontes - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Τμήμα Calodontes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brs1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:57 ΜΜ AST
Physisporinus lineatus - Photo (c) Rene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rene
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Physisporinus lineatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beagsmn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 02:19 ΜΜ AST
Lentinus flexipes - Photo (c) calvarezgua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by calvarezgua
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Lentinus flexipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beagsmn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 10:59 ΠΜ AST
Hypholoma subviride - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Hypholoma subviride, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)
Auricularia scissa - Photo (c) Kurt Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kurt Miller
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Auricularia scissa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octavio_riverah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Περιγραφή

L. stahlii var. stahlii

Lyonia stahlii - Photo (c) Octavio Rivera Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Octavio Rivera Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Lyonia stahlii, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

jadielgarcia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 05:43 ΜΜ AST
Μαράσμιος - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarmcarmona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Laternea triscapa - Photo (c) Fernando Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Fernando Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Laternea triscapa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieu_pages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:59 ΠΜ AST

Τόπος

Anse Ceron (Google, OSM)
Lentinus scleropus - Photo (c) Katia Cordero Obregón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katia Cordero Obregón
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Lentinus scleropus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieu_pages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:14 ΜΜ AST

Τόπος

Martinique (Google, OSM)
Ganoderma martinicense - Photo (c) Jared McRae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jared McRae
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Ganoderma martinicense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieu_pages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:25 ΜΜ AST
Hexagonia hydnoides - Photo (c) Dan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dan Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Hexagonia hydnoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_v6

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Agaricus rufoaurantiacus - Photo (c) javierrr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Agaricus rufoaurantiacus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieu_pages

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:10 ΜΜ AST
Calvatia cyathiformis - Photo (c) Randy Bodkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Randy Bodkins
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Calvatia cyathiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathieu_pages

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 07:56 ΜΜ AST

Τόπος

Martinique (Google, OSM)

Περιγραφή

Hypothèse a vérifier avec clef id

Agrocybe pediades - Photo (c) Gena Bentall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gena Bentall
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Agrocybe pediades, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucharp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 09:17 ΠΜ AST
Psathyrellaceae - Photo (c) Cally Thompson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cally Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Οικογένεια Psathyrellaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cacadou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 01:25 ΜΜ AST
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanclaude

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:24 ΠΜ AST
Hexagonia hydnoides - Photo (c) Dan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dan Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Hexagonia hydnoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbing_life

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 09:05 ΠΜ HST
Cantharellus coccolobae - Photo (c) Will Chatfield-Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Will Chatfield-Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Cantharellus coccolobae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laury8

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:09 ΜΜ UTC
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remyl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:29 ΜΜ UTC
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arundina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 06:12 ΠΜ UTC
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arundina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 06:11 ΠΜ UTC
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arundina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 06:11 ΠΜ UTC
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricridendrobium

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 08:16 ΠΜ UTC
Cantharellus coccolobae - Photo (c) Will Chatfield-Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Will Chatfield-Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Cantharellus coccolobae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricridendrobium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 06:20 ΠΜ AST
Trametes menziesii - Photo (c) Christian Del Valle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Del Valle
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Trametes menziesii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricridendrobium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 08:02 ΠΜ AST
Clathrus crispus - Photo (c) michael leaning, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by michael leaning
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Clathrus crispus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricridendrobium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 05:47 ΠΜ AST
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricridendrobium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 05:47 ΠΜ AST
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη komille277: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6433