Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:18 ΜΜ SAST
Osteospermum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Arthur Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Γένος Osteospermum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhardmalan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:27 ΜΜ SAST
Cineraria - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Γένος Cineraria, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:24 ΠΜ SAST
Senecio panduriformis - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio panduriformis, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 11:42 ΠΜ SAST
Senecio microglossus - Photo (c) Andrew Hankey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Hankey
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio microglossus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizevonstaden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 01:00 ΜΜ SAST

Τόπος

Qacha's Nek, LS (Google, OSM)
Senecio macrospermus - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio macrospermus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinsieben

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 06:03 ΠΜ SAST
Senecio viminalis - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio viminalis, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 03:39 ΜΜ SAST
Senecio pubigerus - Photo (c) jonathanwebb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio pubigerus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:18 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Senecio pubigerus - Photo (c) jonathanwebb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio pubigerus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 11:52 ΠΜ SAST
Senecio tamoides - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio tamoides, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:08 ΜΜ SAST
Senecio niveus - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio niveus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:24 ΠΜ SAST

Τόπος

k2 (Google, OSM)
Senecio cinerascens - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio cinerascens, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssmith2107

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 01:28 ΜΜ SAST
Senecio deltoideus - Photo (c) Michael Griffiths, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Griffiths
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio deltoideus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giraffegirl137

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 12:31 ΜΜ SAST
Senecio pubigerus - Photo (c) jonathanwebb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio pubigerus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorlogik

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:24 ΜΜ SAST
Senecio barbertonicus - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio barbertonicus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 03:20 ΜΜ SAST
Senecio deltoideus - Photo (c) Michael Griffiths, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Griffiths
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio deltoideus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klauswehrlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:48 ΠΜ SAST

Περιγραφή

2022 06 24 Greyton Commonage
Senecio pubigerus (Ridgestem Ragwort)

Senecio pubigerus - Photo (c) jonathanwebb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio pubigerus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:42 ΜΜ SAST
Senecio speciosus - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio speciosus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottohirzel

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 03:17 ΜΜ SAST
Senecio deltoideus - Photo (c) Michael Griffiths, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Griffiths
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio deltoideus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten40

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:10 ΜΜ SAST
Senecio linifolius - Photo (c) Jean Audissou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Audissou
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio linifolius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 09:42 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Senecio chrysocoma - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio chrysocoma, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 04:01 ΜΜ SAST
Senecio deltoideus - Photo (c) Michael Griffiths, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Griffiths
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio deltoideus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 02:33 ΜΜ SAST

Περιγραφή

IVO Skilpad Reception, Namaqua National Park, Namaqualand, Northern Cape, South Africa.

Senecio cinerascens - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio cinerascens, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibahleg

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:59 ΜΜ SAST
Senecio oxyriifolius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter Warren
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio oxyriifolius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbehrens

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:57 ΠΜ SAST
Senecio deltoideus - Photo (c) Michael Griffiths, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Griffiths
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio deltoideus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)

Παρατηρητής

astridtwomey

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:14 ΜΜ SAST
Othonna - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Γένος Othonna, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 04:46 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Senecio asperulus - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio asperulus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gailbowerswinters

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:21 ΜΜ SAST

Τόπος

Ugu, ZA-NL, ZA (Google, OSM)
Senecio oxyriifolius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter Warren
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio oxyriifolius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:31 ΜΜ SAST
Senecio tamoides - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio tamoides, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 10:17 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Senecio asperulus - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio asperulus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhard61

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 08:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Does not look like senecio
Any suggestions

Senecio speciosus - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη koekemoerm: Senecio speciosus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1239