Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 12:28 ΜΜ CDT
Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cratzlaff

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:04 ΠΜ CDT
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_clifford

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 03:22 ΜΜ EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 07:02 ΜΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 05:13 ΜΜ PDT
Bombus vosnesenskii - Photo (c) Eric Running, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Running
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus vosnesenskii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:02 ΜΜ CDT
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 09:55 ΠΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)
Bombus cryptarum - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus cryptarum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 09:48 ΠΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)
Bombus cryptarum - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus cryptarum, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robswhatisit

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 08:50 ΠΜ CDT

Τόπος

Grand Beach (Google, OSM)
Monochamus scutellatus - Photo (c) David Turgeon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Turgeon
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Monochamus scutellatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elar55

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 10:33 ΠΜ EDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάραβος (Γένος Carabus)

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 04:10 ΜΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)
Carabus maeander - Photo (c) North Branch Nature Center, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by North Branch Nature Center
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Carabus maeander, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:42 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Sorry poor photos

Xorides - Photo (c) Steve Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Wells
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Γένος Xorides, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:36 ΜΜ CDT
Trichiotinus assimilis - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Trichiotinus assimilis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:45 ΠΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)
Bombus sylvicola - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus sylvicola, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:47 ΠΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)
Bombus sylvicola - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus sylvicola, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:47 ΠΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)
Bombus sylvicola - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus sylvicola, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)
Bombus sylvicola - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus sylvicola, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

bumble bee without orange

Bombus sylvicola - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus sylvicola, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Manitoba, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

bumble bee with orange

Bombus sylvicola - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus sylvicola, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:37 ΜΜ CDT
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apczoocamp

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 03:32 ΜΜ CDT
Philodromus - Photo (c) Ludivine Lamare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ludivine Lamare
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At a cut in a dry twig.
What's this bee doing?

Halictus tripartitus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Halictus tripartitus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:51 ΜΜ CDT
Bombus rufocinctus - Photo (c) Gillian Mastromatteo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gillian Mastromatteo
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus rufocinctus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 02:59 ΜΜ PDT
Bombus kirbiellus - Photo (c) Nick Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Moore
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus kirbiellus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarb_about_town

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 05:29 ΜΜ CST

Τόπος

The Leaf (Google, OSM)
Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 03:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On a foxglove near the oleander aphids .

Diplazon laetatorius - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Diplazon laetatorius, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 03:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On a foxglove in the English Garden

Αφίδα Της Πικροδάφνης - Photo (c) Franz Anthony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franz Anthony
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Αφίδα Της Πικροδάφνης (Aphis nerii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allou

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:25 ΜΜ UTC
Bombus terricola - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Bombus terricola, Ένα μέλος του Βόμβος (Υπογένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 10:30 ΠΜ CDT
Nephrotoma ferruginea - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Nephrotoma ferruginea, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mloyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:00 ΠΜ CDT
Aellopos titan - Photo (c) Jon McIntyre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon McIntyre
Η ταυτότητα του χρήστη kmmorgan: Aellopos titan, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 5, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1163