Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 04:27 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Corvus brachyrhynchos caurinus - Photo (c) Guy Monty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Corvus brachyrhynchos ssp. caurinus, Ένα μέλος του Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 03:30 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Crows were mobbing a larger bird - unfortunately dim and snowy for me to tell what it was.

Corvus brachyrhynchos caurinus - Photo (c) Guy Monty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Corvus brachyrhynchos ssp. caurinus, Ένα μέλος του Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 08:56 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Hermadionella truncata - Photo (c) Karen L. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Hermadionella truncata, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:15 AM AKDT
Polynoidae - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Οικογένεια Polynoidae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:00 AM AKDT

Περιγραφή

Found while digging up mud shrimp

Betaeus harrimani - Photo (c) Kieran Cox, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Betaeus harrimani, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:28 AM AKDT
Echiurus sitchaensis - Photo (c) Paul Norwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Echiurus sitchaensis, Ένα μέλος του Εχίουρα (Υφομοταξία Echiura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 09:30 AM AKDT
Upogebia pugettensis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Upogebia pugettensis, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:40 PM AKDT
Tripos - Photo Gary N. Calkins
, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Tripos, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:03 PM AKDT
Tripos - Photo Gary N. Calkins
, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Tripos, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:58 PM AKDT
Favella - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Favella, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:36 PM AKDT
Tripos - Photo Gary N. Calkins
, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Tripos, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 04:35 PM AKDT
Thalassionema - Photo (c) Sarka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Thalassionema, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:58 PM AKDT

Τόπος

swan lake sitka (Google, OSM)
Ceratium - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Ceratium, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:36 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Phyllodurus abdominalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Phyllodurus abdominalis, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:37 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Upogebia pugettensis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Upogebia pugettensis, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:37 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Orthione griffenis - Photo (c) Karen L. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Orthione griffenis, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:36 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Phyllodurus abdominalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Phyllodurus abdominalis, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:23 PM AKDT

Τόπος

low island sitka (Google, OSM)
Protoperidinium - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Protoperidinium, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:48 PM AKDT

Τόπος

low island sitka (Google, OSM)

Περιγραφή

600x. Resting cyst?

Protoperidinium - Photo (c) FWC Fish and Wildlife Research Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Γένος Protoperidinium, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 08:09 AM AKDT
Phidolopora pacifica - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Phidolopora pacifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 10:24 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Phidolopora pacifica - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Phidolopora pacifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 12:13 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Phidolopora pacifica - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Phidolopora pacifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckittre

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:06 AM AKDT

Τόπος

MacDonald Spit (Google, OSM)
Tubulanus sexlineatus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Tubulanus sexlineatus, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 06:47 AM AKDT

Περιγραφή

Intended observation is of yellow staghorn bryozoan-like thing.

Heteropora pacifica - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Heteropora pacifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρηματοφόρα (Συνομοταξία Foraminifera)

Παρατηρητής

dff349

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 11:05 PM UTC
Τρηματοφόρα - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Τρηματοφόρα (Συνομοταξία Foraminifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 10:48 AM AKDT
Υδρόζωα - Photo (c) Abhishek Jamalabad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 10:48 AM AKDT
Phyllolithodes papillosus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Phyllolithodes papillosus, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 11:08 AM AKDT
Lepidozona mertensii - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Lepidozona mertensii, Ένα μέλος του Χιτωνοειδή (Υπεροικογένεια Chitonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 11:08 AM AKDT
Rhinolithodes wosnessenskii - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Rhinolithodes wosnessenskii, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 08:02 AM AKDT
Phyllolithodes papillosus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kljinsitka: Phyllolithodes papillosus, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 213