Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή Linaria vulgaris

Παρατηρητής

adamianp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:06 PM UTC
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucascrawford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:49 AM CDT
Rhus typhina - Photo (c) sammatey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdarvin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:34 PM UTC

Περιγραφή

I found it walking along the bike path. There was a small pretty circular leaf at the base of the plant.

Acalypha rhomboidea - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Acalypha rhomboidea, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνόχορτο Saponaria officinalis

Παρατηρητής

mckobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:14 PM CDT
Σαπουνόχορτο - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Σαπουνόχορτο (Saponaria officinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:11 PM CDT
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή Linaria vulgaris

Παρατηρητής

mckobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:35 PM CDT

Τόπος

Arena, WI, US (Google, OSM)
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:22 PM CDT

Τόπος

Arena, WI, US (Google, OSM)
Fallopia scandens - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Fallopia scandens, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdarvin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:22 PM UTC

Περιγραφή

I found a bunch of it on the side of the road. I thought it was yellow fox tail because the hairs were really orange and leaves were really thin and low on the plant.

Setaria pumila - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Setaria pumila, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmdiederich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:42 PM UTC
Rudbeckia triloba - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Rudbeckia triloba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:25 PM -05

Περιγραφή

B400 project

Solidago speciosa - Photo (c) Josh Leonard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Solidago speciosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:46 AM -05

Περιγραφή

B400 project

Rhus typhina - Photo (c) sammatey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι Trifolium pratense

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:24 PM -05

Περιγραφή

B400 project

Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:00 PM -05

Περιγραφή

B400 project

Euphorbia esula - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Euphorbia esula, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindentaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:41 AM UTC
Pilosella aurantiaca - Photo (c) Eric Guimbard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Pilosella aurantiaca, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindentaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:29 AM UTC
Anaphalis margaritacea - Photo (c) peupleloup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Anaphalis margaritacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akileshwar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:34 AM CDT

Περιγραφή

Along the railway tracks, near the bike path.

Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:47 AM -05

Περιγραφή

B400 project

Lemna minor - Photo (c) Bas Kers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Lemna minor, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:04 AM -05

Περιγραφή

B400 project

Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Monotropa uniflora, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:28 AM -05

Περιγραφή

B400 project

Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:11 PM -05

Περιγραφή

B400 project

Juglans nigra - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanicole_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:19 PM -05

Περιγραφή

B400 project

Commelina communis - Photo (c) TANAKA Juuyoh (田中十洋), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Commelina communis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindentaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:35 PM UTC
Gaultheria procumbens - Photo (c) arghman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Gaultheria procumbens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietznerd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:54 PM UTC
Carpinus caroliniana - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Carpinus caroliniana, Ένα μέλος του Καρπίνος (Γένος Carpinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsyn_maier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:26 PM CDT

Τόπος

Madison (Google, OSM)
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietznerd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:32 PM UTC
Rhus typhina - Photo (c) sammatey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen1521

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:09 AM HST
Oenothera gaura - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Oenothera gaura, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmillard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:51 AM CDT
Gentiana andrewsii - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Gentiana andrewsii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietznerd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:58 PM UTC
Polypodium virginianum - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Polypodium virginianum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanmparks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:51 AM CDT

Τόπος

Barneveld (Google, OSM)
Gentiana andrewsii - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Gentiana andrewsii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amjeffery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:28 PM CDT

Περιγραφή

On Lakeshore Path behind Chamberlin House

Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kjsytsma: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3201