Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leyna4

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 05:11 PM PDT
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

swingdancechick

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:10 AM MST
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)

Παρατηρητής

gblkrum

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 10:56 AM EDT

Τόπος

Hockessin, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ashland Nature Center bird blind.

Καναδέζικη Πάρουλα - Photo (c) Matt Felperin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Felperin
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Καναδέζικη Πάρουλα (Cardellina canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

nyaniela

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:22 PM CDT

Τόπος

Onarga (Google, OSM)
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gblkrum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2016 02:20 PM EDT

Τόπος

Hockessin, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ashland Nature Center bird blind.

Thryothorus ludovicianus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Chrissy McClarren and Andy Reago
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glarocque

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:43 AM EDT
Αμερικανικός Δασότρυγγας - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Αμερικανικός Δασότρυγγας (Tringa solitaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

glarocque

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:42 AM EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gblkrum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Ashland Nature Center bird blind.

Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cynthia Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Certhia americana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hipstermama

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:56 AM CST
Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gblkrum

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 09:03 AM EDT

Τόπος

Hockessin, DE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ashland Nature Center bird blind.

Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 06:59 PM -03
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgorges

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 06:16 AM MDT

Περιγραφή

Young?

Recurvirostra americana - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Recurvirostra americana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 07:02 PM -03
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bentleyc2009

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 08:20 PM PDT

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

djm

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 08:42 AM EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

djm

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 09:23 AM EDT
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Canachites canadensis - Photo (c) Blair Dudeck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Blair Dudeck
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Canachites canadensis, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangersara

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 05:39 PM EDT
Piranga olivacea - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Piranga olivacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djm

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 07:14 PM EDT

Τόπος

Petersburg, PA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dor

Thamnophis sirtalis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

omfjallen

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

nest with three fledgelings

Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omfjallen

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 05:44 PM EDT
Phlox divaricata - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Phlox divaricata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewmorgill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 04:11 PM CST

Περιγραφή

At first seemed to be the same bird seen earlier in the day, but upon examining photos, this seems to be a different Black-headed Grosbeak

Pheucticus melanocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Pheucticus melanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 11:33 AM PST
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miorhartman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 01:37 PM UTC
Spinus psaltria - Photo (c) eric feldkamp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by eric feldkamp
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Spinus psaltria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleb_lee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 12:44 PM UTC

Περιγραφή

What bird is this?

Buteo jamaicensis calurus - Photo (c) w_fran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Buteo jamaicensis ssp. calurus, Ένα μέλος του Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewmorgill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 04:06 PM CST
Setophaga coronata coronata - Photo (c) cornwallcen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by cornwallcen
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Setophaga coronata ssp. coronata, Ένα μέλος του Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

keithpittluck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 11:58 AM PST

Περιγραφή

Seeing the lighter coloring on this raptor soaring above the Ballona Freshwater Marsh, I thought maybe it was an osprey. However, I can see that I was wrong.

Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)

Παρατηρητής

hmcook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 12:40 PM HST

Περιγραφή

Lake Leatherwood

Μεγακήρυλος - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Μεγακήρυλος (Megaceryle alcyon)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

keneaston

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 03:54 PM UTC
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 04:23 AM MST

Περιγραφή

With Canada Geese

Νανόκυκνος - Photo (c) Dominic Sherony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kirbyadams: Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 147