Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 01:26 ΠΜ CST

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)
Gracilaria quinquistrigella - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Gracilaria quinquistrigella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 09:05 ΜΜ CDT
Gracilaria quinquistrigella - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Gracilaria quinquistrigella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 12:56 ΜΜ MDT
Calligrapha tortuosa - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Calligrapha tortuosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lara38

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Last picture shows abdomen which is black

Calligrapha heterothecae - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Calligrapha heterothecae, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrich_tx

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 07:43 ΠΜ UTC
Calligrapha exclamationis - Photo (c) Joseph Richards, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Richards
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Calligrapha exclamationis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpf0057

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 02:12 ΜΜ UTC
Calligrapha disrupta - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Calligrapha disrupta, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 08:24 ΠΜ CDT
Calligrapha disrupta - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Calligrapha disrupta, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 01:42 ΜΜ CDT
Calligrapha conjuncta pallida - Photo (c) Alison Kondler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alison Kondler
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Calligrapha conjuncta ssp. pallida, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 04:43 ΜΜ CDT
Calligrapha continua - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Calligrapha continua, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jada-martinez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 03:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

the andricus is falling, many piles around campus. Very curious about their life history.

Andricus lustrans - Photo (c) sehnature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Andricus lustrans, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jada-martinez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

Cut the gall open and found this guy inside a gall within it. Almost chopped it in half. It is alive, but dying because it was not ready to come out of the gall. I am curious to what the substance on the abdomen is.

Disholcaspis cinerosa - Photo (c) yersinia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Disholcaspis cinerosa, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:04 ΠΜ CST

Περιγραφή

Kokkocynips rileyi - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Kokkocynips rileyi, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:06 ΠΜ CST

Περιγραφή

Macrodiplosis qoruca - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kevin Keegan
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Macrodiplosis qoruca, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:08 ΠΜ CST

Περιγραφή

Kokkocynips rileyi - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Kokkocynips rileyi, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethieharrison

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:11 ΜΜ CDT
Papilio deiphobus - Photo (c) djop-tabaranza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Papilio deiphobus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsuplick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 01:49 ΜΜ CST
Taxodiomyia cupressi - Photo (c) Isaac M, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Isaac M
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Taxodiomyia cupressi, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:21 ΜΜ CDT
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 03:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

On post oak

Andricus lustrans - Photo (c) sehnature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Andricus lustrans, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caeciliidae

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 02:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Red bumps on leaves

Eriophyidae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Οικογένεια Eriophyidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmadow

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Eriophyidae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Οικογένεια Eriophyidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bog_admiral

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 10:26 ΠΜ CDT
Acanthocephala - Photo (c) Norm Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Acanthocephala, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bog_admiral

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 01:18 ΜΜ CDT
Druon quercuslanigerum - Photo (c) cloverb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cloverb
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Druon quercuslanigerum, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bog_admiral

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 01:14 ΜΜ CDT
Aceria quercerina - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Aceria quercerina, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bog_admiral

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 01:06 ΜΜ CDT
Eriophyidae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Οικογένεια Eriophyidae, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 03:10 ΜΜ CDT
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b155759

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 08:48 ΠΜ CDT
Sceloporus olivaceus - Photo (c) Wendell Peter Griffith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendell Peter Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Sceloporus olivaceus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 04:55 ΜΜ CDT
Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Atalopedes huron, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_roberts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 12:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

Akers Cemetery

Anemone caroliniana - Photo (c) sgraue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sgraue
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Anemone caroliniana, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kclingman

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 06:19 ΜΜ CDT

Τόπος

Keller, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On scarlet bee balm

Atalopedes huron - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Atalopedes huron, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

kmorton123

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 11:04 ΠΜ CDT

Τόπος

Crowley, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on stem of Narrowleaf Indian Breadroot

Ετικέτες

Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 13817