Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2017 08:54 ΠΜ PDT
Campiglossa picciola - Photo (c) Jesse Christopherson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Campiglossa picciola, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2018
Campiglossa picciola - Photo (c) Jesse Christopherson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Campiglossa picciola, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homewithkids

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 02:23 ΜΜ CST
Polystepha - Photo (c) avislaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Polystepha, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahi2018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:25 ΠΜ CDT
Acalypha persimilis - Photo (c) Matthias Buchmeier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Acalypha persimilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 05:02 ΜΜ CDT
Acalypha persimilis - Photo (c) Matthias Buchmeier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Acalypha persimilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017
Acalypha persimilis - Photo (c) Matthias Buchmeier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Acalypha persimilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel112

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 11:27 ΠΜ CDT
Acalypha persimilis - Photo (c) Matthias Buchmeier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Acalypha persimilis, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 10:23 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Referring to top one

Aristotelia - Photo (c) David G. Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David G. Barker
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Aristotelia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 10:15 ΜΜ CST
Acontia cretata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Acontia cretata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 09:45 ΜΜ CDT
Petrophila jaliscalis - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Petrophila jaliscalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomolosx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 10:43 ΠΜ ADT

Τόπος

Boxford, MA, USA (Google, OSM)
Eratoneura - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Eratoneura, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 04:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Host: Garry oak

Neuroterus saltatorius - Photo (c) Merav Vonshak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Merav Vonshak
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Neuroterus saltatorius, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holloway76

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 01:33 ΜΜ UTC
Polystepha pilulae - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Polystepha pilulae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elytrid

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Saturday night's mothing brought a lot of new insects that I didn't see Friday night, including some of my favorite finds!

Leptoceridae - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Οικογένεια Leptoceridae, Ένα μέλος του Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_metal_weirdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 05:33 ΜΜ CDT
Celticecis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Celticecis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 11:27 ΠΜ CST
Andricus robustus - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Andricus robustus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:31 ΜΜ CDT
Erythroneura calycula - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Erythroneura calycula, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpailes

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 05:31 ΜΜ EDT
Daktulosphaira vitifoliae - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Daktulosphaira vitifoliae, Ένα μέλος του Φυλλοξηρίδες (Οικογένεια Phylloxeridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:28 ΜΜ CDT
Celticecis subulata - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Celticecis subulata, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:33 ΜΜ CDT
Andricus quercuspetiolicola - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Andricus quercuspetiolicola, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:19 ΜΜ CDT
Vitisiella brevicauda - Photo (c) christine123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by christine123
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Vitisiella brevicauda, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

postoak

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:42 ΜΜ CDT
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Celtis laevigata

Ετικέτες

Celticecis connata - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Celticecis connata, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Inside gall on giant ragweed

Asphondylia ambrosiae - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Asphondylia ambrosiae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amaliyeah

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 10:50 ΠΜ EST
Druon - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Druon, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mim_27

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 02:42 ΜΜ CDT
Triodanis - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Triodanis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen762

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 03:58 ΜΜ CDT

Τόπος

Keller, TX, USA (Google, OSM)
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 10:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found inside round gall at tip of western ragweed

Asphondylia ambrosiae - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Asphondylia ambrosiae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraj

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 03:25 ΜΜ CDT
Triodanis - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Γένος Triodanis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pigford72

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)
Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη kimberlietx: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 13871