Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriidarmostuk

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 12:13 PM EET
Flavoplaca oasis - Photo (c) Michel Langeveld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Michel Langeveld
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Flavoplaca oasis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasgruska

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 02:54 PM CET
Flavoplaca oasis - Photo (c) Michel Langeveld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Michel Langeveld
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Flavoplaca oasis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borysovna

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:11 PM EEST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borysovna

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:14 PM EEST
Pseudevernia furfuracea - Photo (c) Rasa Gaidiene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rasa Gaidiene
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Pseudevernia furfuracea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borysovna

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:41 PM EEST
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 01:15 PM EET

Περιγραφή

На асфальтованій доріжці.

Protoparmeliopsis muralis - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bjoerns
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Protoparmeliopsis muralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 08:01 PM EET
Xanthoparmelia pokornyi - Photo (c) Valerii Darmostuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Valerii Darmostuk
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoparmelia pokornyi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 08:01 PM EET
Diploschistes muscorum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Diploschistes muscorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryna_zakharova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 03:57 PM EET
Protoparmeliopsis muralis - Photo (c) bjoerns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by bjoerns
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Protoparmeliopsis muralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryna_zakharova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:07 PM EET
Cladonia fimbriata - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarka Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Cladonia fimbriata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryna_zakharova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:07 PM EET
Trapeliopsis flexuosa - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Trapeliopsis flexuosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryna_zakharova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 02:07 PM EET
Placynthiella uliginosa - Photo (c) licensed media from BioImages DwCA without owner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Placynthiella uliginosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryna_zakharova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 01:38 PM EET
Cladonia furcata - Photo (c) wanderflechten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Cladonia furcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryna_zakharova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 01:38 PM EET
Cladonia foliacea - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Cladonia foliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 01:41 PM EET

Περιγραφή

Near a stream, on Quercus robur L.

Physconia enteroxantha - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Physconia enteroxantha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 08:46 AM EET
Candelariella aurella - Photo (c) Shaun Pogacnik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shaun Pogacnik
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Candelariella aurella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 03:57 PM EET
Phaeophyscia orbicularis - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Phaeophyscia orbicularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 03:57 PM EET
Phaeophyscia orbicularis - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Phaeophyscia orbicularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 05:09 PM EET

Περιγραφή

Hornbeam-oak forest, on a branch of felling broadleaved tree

Parmelina tiliacea - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jurga Motiejūnaitė
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Parmelina tiliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 05:09 PM EET

Περιγραφή

Hornbeam-oak forest, on a branch of felling broadleaved tree

Melanohalea exasperatula - Photo (c) Denis Davydov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Davydov
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Melanohalea exasperatula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 05:46 PM EET

Περιγραφή

Hornbeam-oak-pine forest, on Pinus sylvestris L.

Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:09 PM EET
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:17 PM EET
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:20 PM EET
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:21 PM EET
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:21 PM EET
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:21 PM EET
Physcia adscendens - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Physcia adscendens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 04:25 PM EET
Xanthoria parietina - Photo (c) Bruce McCune, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce McCune
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:46 PM EET
Lepraria - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Γένος Lepraria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 03:12 PM EET
Lecanora carpinea - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecanora carpinea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 527