Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olya-bevkh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:19 PM HST
Myriolecis semipallida - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Myriolecis semipallida, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 09:40 AM EET

Τόπος

Odes'ka, UA-OD, UA (Google, OSM)
Kuettlingeria teicholyta - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Kuettlingeria teicholyta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriidarmostuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:39 AM EEST
Lecanora carpinea - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecanora carpinea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriidarmostuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:29 AM EEST
Ramalina farinacea - Photo (c) noahgaines, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Ramalina farinacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriidarmostuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:32 AM EEST
Lecanora chlarotera - Photo (c) Christophe Quintin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecanora chlarotera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriidarmostuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 01:39 PM EEST
Xanthoparmelia pokornyi - Photo (c) Valerii Darmostuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoparmelia pokornyi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 06:11 PM EEST
Candelariella aurella - Photo (c) Shaun Pogacnik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Candelariella aurella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davydovbotany

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 09:47 AM EEST
Parmelina tiliacea - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Parmelina tiliacea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoria

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:00 AM +03
Phlyctis argena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Phlyctis argena, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 02:25 PM +03
Lepra amara - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lepra amara, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 02:23 PM +03
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 02:20 PM +03
Physconia distorta - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Physconia distorta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 02:16 PM +03
Lecidella elaeochroma - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecidella elaeochroma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:50 PM +03
Tuckermanopsis sepincola - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Tuckermanopsis sepincola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:46 PM +03
Cladonia arbuscula - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Cladonia arbuscula, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgebondarenko

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:19 PM UTC
Cladonia rangiformis - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Cladonia rangiformis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:26 PM +03
Lecanora argentata - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecanora argentata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:25 PM +03
Phlyctis argena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Phlyctis argena, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:01 PM +03
Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:59 AM +03
Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Xanthoria parietina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:54 AM +03
Cladonia fimbriata - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Cladonia fimbriata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:53 AM +03
Lecanora argentata - Photo (c) Lena Struwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecanora argentata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:52 AM +03
Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:51 AM +03
Tuckermanopsis sepincola - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Tuckermanopsis sepincola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:50 AM +03
Melanelixia subaurifera - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Melanelixia subaurifera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:50 AM +03
Lecidella elaeochroma - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecidella elaeochroma, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:49 AM +03
Lecanora pulicaris - Photo (c) Ed Uebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Lecanora pulicaris, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasyliuk1

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:49 AM +03
Hypogymnia physodes - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygisva

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 03:00 PM EEST
Flavoplaca oasis - Photo (c) Michel Langeveld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Flavoplaca oasis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 09:40 AM EET

Τόπος

Odes'ka, UA-OD, UA (Google, OSM)
Pyrenodesmia teicholyta - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη khodos: Pyrenodesmia teicholyta [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 397