Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεφαλάγκαθος (Echinops spinosissimus)

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2013 10:44 ΠΜ CEST

Τόπος

Metlaoui, Tunesien (Google, OSM)
Κεφαλάγκαθος - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Κεφαλάγκαθος (Echinops spinosissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2013 11:06 ΠΜ CEST

Τόπος

Tunesien (Google, OSM)
Echiochilon fruticosum - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Echiochilon fruticosum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2013 09:08 ΠΜ CEST

Τόπος

Fatou, Tunesien (Google, OSM)
Nitraria retusa - Photo (c) Mohammad Marafi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mohammad Marafi
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Nitraria retusa, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2013 03:00 ΜΜ CEST
Hertia cheirifolia - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Hertia cheirifolia, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2013 09:52 ΠΜ CEST

Τόπος

Metlaoui, Tunesien (Google, OSM)
Pergularia tomentosa - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Pergularia tomentosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2013 01:23 ΜΜ CEST

Τόπος

Chebika, Tunesien (Google, OSM)

Περιγραφή

cf guyonianum

Limoniastrum guyonianum - Photo (c) Muriel Bendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Muriel Bendel
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Limoniastrum guyonianum, Ένα μέλος του Πλουμβαγινοειδή (Οικογένεια Plumbaginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasfriedrich

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 11:34 ΠΜ CEST
Limonium lobatum - Photo (c) cinclosoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cinclosoma
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Limonium lobatum, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaidiabdelhamid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 04:46 ΜΜ CET
Limonium lobatum - Photo (c) cinclosoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cinclosoma
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Limonium lobatum, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:39 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Plant along Coolgardie-Esperance Road north of Salmon Gums, Western Australia. September 2021.

Limonium lobatum - Photo (c) cinclosoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cinclosoma
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Limonium lobatum, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονωνίς (Γένος Ononis)

Παρατηρητής

hamamisarah

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:15 ΠΜ CET

Τόπος

Toudja, Algérie (Google, OSM)
Ονωνίς - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Ονωνίς (Γένος Ononis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2004 11:49 ΠΜ CEST

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)
Magydaris pastinacea - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Magydaris pastinacea, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2005 06:18 ΜΜ CEST

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)
Magydaris pastinacea - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Magydaris pastinacea, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013 12:40 ΜΜ CET

Τόπος

Tibane, Algérie (Google, OSM)
Potamogeton - Photo (c) Norbert Sauberer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norbert Sauberer
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Γένος Potamogeton, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013 01:09 ΜΜ CET

Τόπος

Tibane, Algérie (Google, OSM)
Potentilla reptans - Photo (c) Wolfgang Bacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Bacher
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Potentilla reptans, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013 02:33 ΜΜ CET

Τόπος

Tibane, Algérie (Google, OSM)
Cupanioscordum - Photo (c) Γιώργος Παντάκης, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Γιώργος Παντάκης
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Τμήμα Cupanioscordum, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013 03:56 ΜΜ CET

Τόπος

Tibane, Algérie (Google, OSM)
Lotus angustissimus - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Lotus angustissimus, Ένα μέλος του Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2013 12:12 ΜΜ CET

Τόπος

Akfadou, Algérie (Google, OSM)
Cynosurus polybracteatus - Photo (c) Amar Saci, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amar Saci
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Cynosurus polybracteatus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dries-fatsah

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 10:08 ΠΜ CET

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)
Orchis anthropophora - Photo (c) Manu Bigot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manu Bigot
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Orchis anthropophora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dries-fatsah

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 11:13 ΠΜ CET

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)
Ophrys bombyliflora - Photo (c) lorenzodotti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lorenzodotti
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Ophrys bombyliflora, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dries-fatsah

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 09:32 ΠΜ CET

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)
Ophrys fusca - Photo (c) olicannes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Ophrys fusca, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 07:05 ΜΜ CET
Reseda phyteuma - Photo (c) Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Reseda phyteuma, Ένα μέλος του Ρεζεντά (Γένος Reseda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

riadh_moulai

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 08:45 ΠΜ CET

Περιγραφή

Ilex aquifolium

Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) René Stalder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by René Stalder
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπελαντόνα (Atropa belladonna)

Παρατηρητής

riadh_moulai

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 08:44 ΠΜ CET

Περιγραφή

Atropa belladonna

Μπελαντόνα - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Μπελαντόνα (Atropa belladonna)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kr_greinwald

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Balearen, Spanien (Google, OSM)
Helichrysum pendulum - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karim Haddad
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Helichrysum pendulum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushraa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 12:02 ΜΜ CET
Gazania × splendens - Photo (c) Jennavieve Truter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jennavieve Truter
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Gazania × splendens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Ophrys iricolor - Photo (c) Ed Alverson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ed Alverson
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Ophrys iricolor, Ένα μέλος του Όφρυς (Γένος Ophrys)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fbelbachir

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2019 01:19 ΜΜ CET
Rhamphospermum pubescens - Photo (c) Sylvain Piry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Piry
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Rhamphospermum pubescens, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinebfafa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:41 ΠΜ CET

Τόπος

Texenna, Algérie (Google, OSM)
Narcissus deficiens - Photo (c) David Carrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Carrera
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Narcissus deficiens, Ένα μέλος του Νάρκισσος (Γένος Narcissus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid74

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Kickxia elatinoides - Photo (c) rachid74, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Kickxia elatinoides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2006 03:49 ΜΜ CET
Juniperus oxycedrus badia - Photo (c) Mario Carrasco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Carrasco
Η ταυτότητα του χρήστη khellaf-rebbas: Juniperus oxycedrus var. badia, Ένα μέλος του Αγριόκεδρο (Juniperus oxycedrus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 155