Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres_science

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:22 ΜΜ AST
Leptoglossus balteatus - Photo (c) Carlos De Soto Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Leptoglossus balteatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffgallice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:13 ΜΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 03:03 ΜΜ -03
Harmostes - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Γένος Harmostes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:16 ΠΜ -04

Τόπος

Vaca Diez, Bolivia (Google, OSM)
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:15 ΠΜ -04

Τόπος

Vaca Diez, Bolivia (Google, OSM)
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

omarjavier48

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 01:43 ΜΜ -05
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejogsz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:50 ΠΜ -05
Discocephalinae - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Υποοικογένεια Discocephalinae, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:55 ΜΜ -03
Tingidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Οικογένεια Tingidae, Ένα μέλος του Μιριδοειδή (Υπεροικογένεια Miroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

romiyj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:39 ΠΜ -03
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel89048

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 12:28 ΜΜ -04

Περιγραφή

Hemipteras

Discocephalinae - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Υποοικογένεια Discocephalinae, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_o_a

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 09:01 ΠΜ -05
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenm1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 09:16 ΠΜ -05
Dysdercus - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Γένος Dysdercus, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:12 ΜΜ -03
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryancontreras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:45 ΜΜ -03
Harmostes - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Γένος Harmostes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjbonannod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 10:57 ΠΜ -03
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

shlalex

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 03:15 ΜΜ -05

Περιγραφή

Escarabajo sobre hojas.

Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

claudioeduardo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:05 ΜΜ -03
Antiteuchus - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Γένος Antiteuchus, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nan0711

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023

Περιγραφή

Encontrado posando encima de una flor

Alydinae - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Υποοικογένεια Alydinae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 09:38 ΠΜ -03
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

larissa_batista

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 05:28 ΜΜ -03
Βρομούσες - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan520

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:46 ΜΜ EDT
Acanthocephala declivis - Photo (c) Sharpj99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Acanthocephala declivis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliaabchee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:50 ΜΜ EST
Leptoglossus fulvicornis - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Leptoglossus fulvicornis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

carlosrangel-biocis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:03 ΜΜ -05
Πεντατομοειδή - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

david_parra_puente

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 10:42 ΠΜ -05
Edessinae - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Υποοικογένεια Edessinae, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:16 ΠΜ -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)
Orsillinae - Photo (c) Sally Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sally Adam
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Υποοικογένεια Orsillinae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 08:07 ΠΜ -05

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Video available

Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiasc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:03 ΜΜ -03
Mecidea - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Γένος Mecidea, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

neufritz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:06 ΜΜ -03
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 10:27 ΠΜ -03
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:42 ΠΜ -03
Orsillinae - Photo (c) Sally Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sally Adam
Η ταυτότητα του χρήστη kgrebennikov: Υποοικογένεια Orsillinae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 143030